Hyppigheten vedrørende amfetaminbruk sier noe om ditt avhengighetsforhold

0
232

Alle som bruker/har brukt, stoffer som gir rusopplevelse, vet at virkningen avtar og/eller opphører dersom stoffet tas for ofte. Brukeren kan ved avhengighet merke dette ved at bruken av et stoff, blir hyppigere og hyppigere.

  • kende avhengighet til et stoff gjør at brukeren inntar gjeldende stoff oftere
    Hyppigheten et stoff brukes med, forteller ofte noe om det underliggende avhengighetsforholdet. Amfetaminbrukere vil for eksempel kunne ha et fundamentert avhengighetsforhold selv om omtalte stoff inntas kun èn -1- gang per måned. Når amfetaminbrukeren inntar amfetamin sikkert, jevnt og trutt èn gang per måned, så vil faktisk kroppen begynne med sin tilpasning til omtalte stoff (toleransen øker og hjernens respons avtar med tanke på hvor høy brukeren kan bli/blir.

Hyppighet som tiltar/øker, sier noe om at avhengighetsforholdet etableres og tiltar
Brukeren kan ligge på bruk av amfetamin kun èn gang per måned, i opptil flere år. Men så begynner brukeren å innta amfetaminet to ganger per måned. Allerede her merker brukeren gjerne at den økte hyppigheten av amfetaminbruk gjør at ruseffekten er tydelig mindre. Ja, det er som om kroppen ikke får ”ladet” opp igjen sine nivåer og reserver. Men til tross for mindre ruseffekt, så vil brukeren ikke trappe ned hyppigheten vedrørende amfetaminbruken, men han/hun vil fortsette med stoffinntakets økte hyppighet. Dette  kan være en sikker indikator på at brukeren har etablert et avhengighetsforhold til amfetaminet.

Hyppigheten går opp til èn gang per uke
Brukeren kan ligge på bruk èn til to ganger i måneden i opptil flere år, men så begynner bruken å bare ha en ukes mellomrom mellom rusepisodene som gjerne varer opptil flere døgn uten søvn og mat. Når brukeren har gått fra èn gang i måneden til fire ganger, så er det etablert et inntil sterkt avhengighetsforhold der brukeren ikke klarer å holde seg borte fra stoffet mer enn toppen èn uke. Når han/hun begynner på en ny periode med amfetaminbruk, så vil bruken og virkningen kunne opprettholdes over flere døgn, hos noen opptil en hel ukes bruk av omtalte stoff. Å gå fra 1 til 4 rusepisoder månedlig, innebærer at bruken har økt med hele tre ganger (300%), og med det vil virkningen også ha endret seg radikalt. Brukeren vil med ukentlig inntak ikke lenger bli ruset (høy), ut fra sitt inntak og bruk av amfetamin. Brukeren vil kun påvirke og nedsette søvnbehovet og ernæringsbehovet sitt, samt trigge/øke aktivitetslysten og evnen, motivasjonen og sin sosiale lyst og omgjengelighet. Seksuallysten vil også kunne øke. Virkningen av amfetaminet vil kunne holde seg i opptil flere døgn.

Ruseffekten av amfetamin forsvinner ved hyppig bruk
Når brukeren er nede i en hyppighet som tilsier at bruk av amfetamin skjer hvert fjerde døgn eller oftere, så vil dette resultere i at ikke bare uteblir ruseffekten (brukeren blir ikke høy), men også de egenskaper og virkninger amfetamin tidligere har innvirket på, vil nå kunne svekkes, og/eller forsvinne. For eksempel så vil den økte seksuelle appetitten kunne avta kraftig og/eller forsvinne helt. Brukeren vil med hyppig bruk (daglig inntak til pauser på kun og maks. 4-5 døgn), kunne merke seg at amfetaminet vil ha en svak og lite utbredt virkning i organismen. Det er på dette tidspunkt ikke snakk om å ta amfetamin for å ruse seg, men for å bli/holde seg frisk og aktiv.

Ved daglig bruk slutter amfetaminet etter en stund å virke i det hele tatt
Når brukeren når en hyppighet i amfetaminbruken som innebærer at stoffet inntas hver dag, altså daglig, så vil all virkning av amfetamin kunne forsvinne etter en viss tid. Det er typisk at kroppen utligner og overvinner ethvert rusmiddel, giftstoff og/eller innvirkende stoff som inntas daglig, men å få virkningen av omtalte stoff/stoffer, til å opphøre fullstendig. Amfetaminbrukeren som tar amfetamin daglig, vil merke at effekten er borte ved at sult (ernæringsbehov), og søvn (søvnbehovet), er virksomt og fullt intakt. Brukeren vil til tross for sin daglige amfetaminbruk, spise og sove som normalt. Stoffet gir overhodet ingen ruseffekt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here