Idrett er den fjerde vanligste årsaken til brudd i nakken, og nest etter trafikkulykker den vanligste årsaken til skader på ryggmargen. Omtrent halvparten av ryggmargsskadene som skjer i idrett fører til fullstendig lammelse av bein og armer.

   
NAKKESKADER: Dette er en hyppige
forekommende og vanlig type skader i
idrettslig sammenheng. Dessverre kan
også denne typen skader være/bli
alvorlige.
 

Idrett er den fjerde vanligste årsaken til brudd i nakken, og nest etter trafikkulykker den vanligste årsaken til skader på ryggmargen. Omtrent halvparten av ryggmargsskadene som skjer i idrett fører til fullstendig lammelse av bein og armer.

Mer enn halvparten av alle brudd i nakken skyldes stupeulykker på fritiden; under ikke-organisert idrettsaktivitet.

Alvorlige nakkeskader skjer også i organisert idrett; som ridning, motorsport (særlig snøscooterkjøring), fallskjermhopping, hanggliding, paragliding, klatring, ishockey, sykling, snowboard, alpint og skihopp. De fleste snowboardskadene skjer i forbindelse med hopp, de fleste skiskadene ved fall.

Ishockeyspillere er spesielt utsatt for nakke- og ryggmargskader i situasjoner hvor de kolliderer med hodet mot vantet etter takling bakfra. Hjelmen beskytter hodet, men hindrer ikke at nakken bøyes forover, som er den mest utsatte stillingen for en nakkeskade.

Slike taklinger bakfra er forbudt, og en streng håndheving av spillereglene er et effektivt tiltak for å unngå slike skader.

Ulykker under uorganisert stuping er dessverre fortsatt er den viktigste enkeltårsaken til alvorlige nakkeskader blant barn og unge i Norge. Les mer om hvordan slike stupeulykker kan unngås.

Vil du lese mer om nakkeskader. klikk her.