TOO MUCH iS NEVER GOOD: Overdriv nær sagt hva som helst og det er skadelig. Lytt til kroppen og hold deg mest mulig på den gylne middelvei.

Ikke overdriv væskeinntaket
Å DRiKKE TiL DET KAN KLiKKE: Det går
an å drikke seg ihjel på rent vann. Går
bilen bedre hvis du fortsetter å fylle
etter art tanken er full?
DRIKKE FOR HARDE LiVET? Det er i dag en utbredt praksis hos utøvere å drikke masse. Det kan være sportsdrikker, men er også ofte rent vann. Men er det noe poeng i å pøse på med væske da?


For stort væskeinntak kan være skadelig
Studier har konkludert med at det kan være uheldig å drikke for mye væske. Et for stort væskeinntak kan redusere kroppens saltinnhold, mineraler, og det kan føre til uheldige symptomer og virkninger, ja så langt som til alvorlige skader og i ytterste konsekvens dødsfall.


Kroppen sier fra når den trenger væske
Så fort kroppen trenger væske, så varsler den dette ved at du blir tørst. DA trenger du å drikke. Men å bevisst pøse på med drikke selv om kroppen slett ikke sier fra om tørste, det er bare å utsette seg for risiko og fare for uheldig innvirkning på kroppens saltinnhold, mineralbalanse, vitamininnhold, og/eller uheldig påvirkning av enzymer og sporstoffer.
NOE SÅ ANSETT UFARLIG? Rent
vann? Jesus! Men det er sant.
Til og med rent vann kan bli
helseskadelig dersom
overdrivelsen er stor nok.
Nyrene må jobbe mer
Kroppen må ta opp og omsette væskeinntaket ditt. Pøser du på med vann og/eller sportsdrikker/annen væske, så fører dette til en ekstra belastning på nyrene. Dette er uhekldig, og det burde kunne unngås rimelig enkelt og greit ved å bare redusere væskeinntaket og forholde seg til hva kroppen gir uttrykk for, og ikke til det man selv har laget seg til en teori på. Det kan virke som om teorien heter ”jo mer jo bedre”, men slik er det ikke. Den gylne middelvei og kroppens språk er nok bedre alternativer å styre etter.


Skrekkeksemplene
En amerikansk helsefreak fikk for seg at gulrotsaft var noe som var svært, svært sunt og bra og godt. Så han satte i gang med drikkingen av gulrotsaften sin. Og høyt siktet han. Han skulle nemlig bli supersunn, så han pøste i seg ikke mindre enn 20 liter hver dag. Og hva skjedde? Jo, han døde. Obduksjonsrapporten fastslo at han døde av beta karoten – forgiftning. Han hadde gulrotfarge i huden. Så selv noe så sunt som gulrotsaft kan bli faretruende dersom man bare overdriver tilstrekkelig.


Væskeinntak som skader og til og med dreper<BR>I England har flere personer fått alvorlige skader etter å ha drukket for mye vann, skriver avisen Daily Mail. En kvinne fikk epileptiske anfall og mulig hjerneskade etter å ha gått på en diett som gikk ut på å drikke 4 liter vann per dag, samtidig som hun reduserte saltinntaket drastisk. Overdreven vanndrikking har også forårsaket dødsfall (ifølge avisen Daily Mail).