Det er bedre å trene knebøy strikt med 150 kilo, i stedet for å bryte på over et par hundre kilo med elendig teknikk. Kroppsbygging handler ikke om antall kilo på stanga, men om å bygge opp muskelmasse. Teknikk er veldig viktig!

Jostein Ødegården: Gå ned på vektene og tren strikt!
OPPTATT AV RIKTIG TEKNIKK: La aldri
egoet gå foran med å lesse på for mye
på stanga.
Det er bedre å trene knebøy strikt med 150 kilo, i stedet for å bryte på over et par hundre kilo med elendig teknikk. Kroppsbygging handler ikke om antall kilo på stanga, men om å bygge opp muskelmasse. Teknikk er veldig viktig!


Jeg prater med Jostein og han poengterer flere ganger hvor avgjørende og viktig det er å kjøre øvelsene med teknikk. Han forklarer at man bygger mer muskelmasse med å trene strikt og med korrekt teknikk, enn dersom man laster på med vekter og får disse opp med nød og neppe, og med elendig teknikk. Det handler om å få kontakt med muskelen, og derfra trene hver muskel med strikt teknikk.

EN MASSIV FYSIKK – BYGD MED STRIKT TRENING: Du
kommer tidsnok opp i tunge treningsvekter, husk at
kroppsbygging dreier seg om å bygge muskelmasse,
ikke slenge rundt på så tunge vekter som du over
hodet klarer å flytte ved å bukte og bende deg.
Og det Jostein forteller, det kjenner jeg meg igjen i. Jeg lå og dunket opp reps med 60 kilo på stanga i franskpress. Men muskeltilveksten i tricepsene var heller dårlig. Så gikk jeg helt ned på 25-30 kilo, og trente helt strikt med noe lavere hastighet på repfrekvensen. Jeg kjente med en gang at jeg fikk skikkelig kontakt med muskelen og at jeg nå kunne trene gjennom øvelsen fullt og helt konsentrert og kontrollert. Og hva skjedde? Jo, muskelmassen i tricepsene begynte å øke.


Å trene med så tunge vekter som mulig, ja det er riktig det, men ikke så tunge vekter at det går på bekostning av utførelse, teknikk og kontroll. Ta av noen kilo på stanga og legg på deg noen kilo muskler!