KAN KAFFE REDUSERE FAREN FOR KREFT? Studier kan vise at kaffen ikke bare er oppkvikkende, men også skadeforebyggende.

   
 
 

Det forskes intenst på kaffeområdet. Siste nytt er at bønnene muligens kan motvirke kreft. Her er vitenskapens mest interessante resultater:

Duften av nytrukket kaffe kan få de fleste ut av sengehalmen om morgenen. Og etter en kopp av det oppkvikkende brygget er de fleste klare til å starte dagen. Nå viser resultatene fra en amerikasnk-kanadisk undersøkelse at forsøksdyr som fikk ristede kaffebønner over en lengre periode, fikk redusert forekomst av forskjellige kreftformer, deriblant brystkreft, med helt opptil 60 prosent.

   
 
 

Om det overraskende funnet kan overføres til kaffedrikkende mennesker, og om effekten er den samme i den ferdige drikken, vet man ennå ikke, men flere undersøkelser viser at kaffe inntatt i moderate mengder faktisk kan ha en positiv effektiv på velværet, mens andre undersøkelser påpeker at et for stort inntak kan ha alvorlige konsekvenser for helsen.

Det er altså ikke noe entydig bilde av de edle dråpene så langt. Men ifølge forskerne skader det iallefall ikke å drikke to-tre kopper pr. dag.

Hva sier vitenskapen?
Man har tidligere antatt at kaffe øker risikoen for benskjørhet, men så lenge kaffen ikke erstatter det daglige melkeglasset, er det ingen grunn til bekymring.

Positive sider
Flere års studier viser at kaffe ikke øker risikoen for høyt blodtrykk.
Virker oppkvikkende og kan kanskje bedre langtidshukommelsen.
Kan ha en positiv effekt på mennesker med hard mage.
Har i forhold til te muligens en positiv innvirkning på kretsløpet hos middelaldrende mennesker.

   
Artikkelen er hentet fra
helseguiden.com/
 

Negative sider
Kan øke mengden magesyre, forsterke mageproblemer og medføre diare.
Mer enn tre kopper daglig øker risikoen for hjerte-karsykdommer.
Gjør deg nervøs, rastløs og irritabel, forsterker panikkreaksjoner og gir dårligere søvn.
Kan gjøre det vanskelig å bli gravid og føre til fødselskomplikasjoner og lav fødselsvekt hos barnet.
Kan hemme jernopptaket og øke risikoen for blodmangel. Hindres ved at man drikker den siste koppen en time før et måltid og ved å unngå kaffe i timene etter et måltid.