TRENING FØR ELLER ETTER MAT: Kan man ved hjelp av timing nå bedre resultater med slankingen?

Kan det være fordelaktig å trene før måltid?

   
 
 

Kan man ved hjelp av timing nå bedre resultater med slankingen?

Det har vært en del teorier på hvorvidt man slanker seg mer effektivt dersom man trener før frokosten. Dette er noe som bygger på at treningen i større grad vil virke slankende dersom det ikke nylig er tilført kalorier. Man mener da at treningen i større grad vil føre til at kroppen tar i bruk sine oppsparte fettreserver. Stemmer dette? Det gjør det kanskje. Men vi snakker da om marginale og små forskjeller, i forhold til det å over tid holde tilbake det totale kaloriinntaket.

   
DU MÅ OVERHOLDE DETTE: Det MÅ
inntas færre kalorier enn det
forbrukes, for at det skal oppstå
slankeeffekt.
 

Effekten på treningen</SPAN>
Å trene før måltidene kan ha den negative innvirkning at det trenes med lite/lavt blodsukker. Dette vil gi mindre energi, hvilket kan føre til at det blir tyngre og vanskeligere å få trenet slik man skal. Dette danner grunnlaget for å kanskje anbefale at man spiser sine kalorier før treningene. Det er til å anbefale at man er så godt forberedt til treningene som det er mulig å være.

Hva anbefales?
I forhold til slankeeffekten, så kan begge deler godt fungere. Men med utgangspunkt i treningen også (den fysiske aktiviteten), så synes det anbefalelsesverdig å vende seg til at utøveren bør først spise, så trene.

Det viktigste er hva du gjør over tid
For å oppnå god slankeeffekt, så er det viktigste du kan gjøre å opprettholde slankingen (tilføre færre kalorier enn du forbrenner), over tid. Mens timingen av måltidene vil kunne innebære små forskjeller i slankeeffekten, så vil ditt nedjusterte kaloriinntak over tid, være det som gir mest og størst utslag hva angår slankingens effekt.