SPØRSMÅL & SVAR: Man hører fra tid til annen om at folk ønsker å omforme fett til muskler. Men er dette egentlig mulig?FETT ER FETT: Fettceller og muskelceller er to
forskjellige typer celler. Å omforme fett til muskler
er ikke mulig, men du kan trene og spise deg til
forskjellig kroppssammensetning.
Spørsmål:
Er det mulig å omdanne fett til muskler?


Svar:
Nei. Fett er en type celler, og muskler er en annen type celler. De to er helt forskejllige og kan ikke konverteres hverken den ene eller andre veien. Men det saken her dreier seg om, er i realiteten å omforme kroppens sammensetning slik at du etterhvert har mer muskler og mindre kroppsfett. Det gjør at du på samme kroppsvekt vil ha mye muskler og lite fett, i stedet for å ha mye fett og lite muskler.


Dette er en prosess der fettet må slankes bort, og musklene må bygges opp med trening. Vi snakker altså om en endring i kroppssammensetningen. Denne prosessen har feilaktig i noen sammenhenger blitt tatt for at man gjør fettet om til muskler.