Kan man bli avhengig av amfetamin?

0
234

AVHENGIG SÅ DET HOLDER? I den grad det stemmer at man ikke blir fysisk avhengig, så er det på det rene at man kan bli psykisk avhengig så det ljomer etter. Men det kan opptre fysiske plager ved speedavhengighet også.

Hva innebærer det å bli psykisk hektet på amfetamin?
I begynnelsen så har brukeren god kontroll på når og hvor og hvor ofte speed brukes, men etter hvert som brukeren blir erfaren så er det helt klart en sterk trend mot at bruken trappes opp, og da gjerne i form av at speed benyttes oftere og oftere. Det er ikke økning av dosene som er noe fremtredende trekk, faktisk så øker ikke dosebehovet noe fra brukeren er erfaren og utover til han eller hun er fullstendig innkjørt.  Jeg personlig lærte å bruke mindre etter hvert som jeg ble mer erfaren (jeg hadde en lei tendens til å overdrive inntaket av amfetamin i inntil voldsom grad). Så jeg personlig brukte mindre speed (doser/forbruk per inntaksperiode), etter nesten syv år enn da jeg startet. Men mine høye doser og store forbruk innenfor de døgnene inntaket sto på, hadde sin pris. Det tok hardt på tennene, negler som fortykket seg og falt av, tørre hudflekker og ellers plager med økt/avtatt produksjon av spytt i munnen. Jeg brukte som regel ti gram med god speed på opptil fire døgn (et idiotisk høyt inntak som ikke fører til annet enn et langt høyere pengeforbruk og økt slitasje på helsen – jeg fikk brist i både vitaminer og mineraler). Etter snart syv års bruk, så rakk jeg opp til seks, syv døgn våken på halvparten.

Narkomanien – suget etter neste smell
Å være narkoman innebærer for meg en person som helt ute av kontroll oppfører seg manisk i forhold til inntak av det som i dag betegnes som narkotiske stoffer. Brukeren bruker da all sin tid på å opprettholde sin forsyning og inntak av ett eller flere stoff. Den gjengs oppfatningen av hva en narkoman er, ser jeg for meg som tiggerne som sitter nede på gangbrua inn til Oslo S og tigger penger til heroin. De er sjuke, de er slått ut, de er nede, de er desperate, og de MÅ skaffe penger til mer stoff. Meg selv betrakter jeg som både og. Jeg er ikke narkoman i den forstand at jeg har et manisk intenst forhold til amfetamin. Jeg har hatt tilfeller av manisk bruk av rusmidler, men det dreier seg om en serie episoder og ikke en livsførsel som har vært opprettholdt over lengre ti enn 3-7 døgn. Så det er andre ting i livet mitt som styrer inntak av rusmidler og adferd, men det er helt klart at jeg har et sterkt avhengighetsforhold til amfetaminet da jeg er nødt til å ta det for å få aktivitetsevnen på plass. Uten amfetamin så ligger jeg rett ut på sofaen eller vandrer hvileløst fram og tilbake i korridoren, og jeg makter ikke gjøre noe, alle tiltak bare koster krefter og tapper meg for energi.

“Å være narkoman i begrepets ordrette betydning er at brukeren har et intenst (manisk) forhold og omgjenge med rusmidler der alt dreier seg om å få i seg mest mulig oftest mulig.”

Amfetamin omtales ofte som et stoff, et narkotikum, som man ikke blir fysisk avhengig av. Hva er imidlertid fysisk avhengighet? At kroppen vrir seg i abstinenser etter å få i seg mer av narkotikaen/rusmiddelet? Ja, det kan være det som legger seg tett inntil definisjonen av fysisk avhengighet; kroppslige abstinenser. Men en erfaren speedbruker vil kunne få en del fysiske plager som jeg betegner som noe ikke abstinensmessig, men farlig tett inntil:

  • Hetetokter og frostbyger.
  • Rastløshet.

Disse symptomene eller virkningene av fravær av amfetamin i systemet er ikke abstinenser i og for seg, men det er snakk om symptomer/virkninger som kan opptre i opptil et par uker etter at suget/behovet/lysten på amfetamin har satt inn, og det er på det rene at det gjør lysten på å få satt seg en smell med makka inntil betydelig mye større enn om det ikke eksisterte plager som dette. Så fort brukeren får i seg speed, så forsvinner de fysiske symptomene. Så koker vi ned til: Blir man fysisk avhengig av speed? Nei, ikke på den måten som man kan bli fysisk avhengig av alkohol og/eller heroin og morfin og piller, men det opptrer fysiske reaksjoner dersom amfetamin ikke delegeres jevnt og trutt hos den godt erfarne brukeren. Og psykisk avhengighet, hva er det i grunn? Er det ikke så ille det da?

Psykisk avhengighet
I mine øyne er ikke psykisk avhengighet noe bedre eller mindre negativt enn at det også opptrer fysisk avhengighet. Psykisk avhengighet er etter mitt syn en sterkere avhengighet enn den fysiske, men nå har jeg aldri vært hektet på heroin, så jeg kan ikke uttale meg erfaringsmessig når jeg ikke bare sidestiller psykiske og fysiske avhengighetsgrader, men faktisk tipper at den psykiske avhengigheten er verst. Mens den fysiske avhengigheten overfor narkotiske stoffer kan variere fra tre, fire dager og helt opptil seks måneder (pilleavhengighet), så kan den psykiske avhengigheten sitte i hodet i opptil ett og et halvt – to år, og det er en drøy seilas, det er en drøy seilas.

“Psykisk avhengighet av amfetamin kan sitte i hjernen i opptil 2 år, etter at bruken er fullstendig avsluttet.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here