Ved å føre dagbok der du fører opp treningen, kostholdet og de eventuelle tilskuddene, så kan du kartlegge framgangen din. Og da kan du finne ut hvordan du skal justere det hele for å få maksimal framgang.Kartlegg treningen din
Ved å føre opp treningsdagbok så kan du følge med på utviklingen din og framgangen. Dersom framgangen skulle stoppe opp, så vil du fort kunne registrere dette, og du kan gå tilbake i treningsloggen og finne ut hva som er feil. Og så kan du rette opp dette og gå videre med best mulig framgang.


Kartlegg kostholdet ditt
Ved å føre en kostdagbok så kan du kartlegge hva du spiser og hvor mye. Så fort du kjenner til innholdet av kostholdet ditt, så kan du justere dette slik at ernæringen er sunnest mulig med den fordelingen av fett, karbohydrater og protein som du tror er best for å gi deg de resultatene du ønsker.

VÆR SMART OG FRAMGANGEN SKYTER FART:
Analysering av opplegget ditt kan medføre
at du får opp øyenene for hvilke endringer
som kan utføres, og føre til at framgangen
din skyter fart.


Få proff hjelp
Du kan innhente prrofesjonell hjelp: trim.no
stiller til disposisjon erfarne eksperter som
har oppnådd mye innenfor det treningsfeltet
som du nå er på.

Kartlegg ditt behov for kosttilskudd
Som alltid så er det kostholdet ditt som er det viktigste. Tilskuddene kommer i tillegg som et supplement. Kosttilskuddene kan gi deg det lille ekstra, og medføre at du bygger og går framover bedre, hurtigere og mer. Men kartlegg hva slags tilskudd du ønsker, trenger og vil ha, og sørg for at disse inntas i riktig mengde til riktig tid.


Hjelp til analyseringen av ditt helhetlige opplegg
trim.no kan med sine eksperter tilby deg profesjonell hjelp og gjennomgang av ditt opplegg. Dette kan spare deg for årevis av prøving, feiling og utprøving. Våre eksperter vil i løpet av kort tid kunne sette seg inn i opplegget ditt og komme med sine eventuelle korrigerringer, tips og råd.


Hjelp uke for uke underveis til dine målsetninger
Du kan i tillegg til å få en gjennomgang av ditt opplegg, også få gjennomgang og rådføring underveis i treningen. Hver uke så sender du inn dine data, og får tilbake svar, korrigeringer og forslag som kan medføre mer framgang og mest mulig av den. Gjennom våre online trenere og eksperter så vil du kunne lære svært mye i løpet av kort tid.