OVERVEKT ER STØRSTE GRUNNEN: Flere og flere får type 2-diabetes. I de fleste tilfeller så er det overvekt som er grunnen til at sykdommen dukker opp.NED I VEKT – BEDRING AV DIABETES 2: Ved å
komme ned i vekt og ikke lenger være over-
vektig, så kan dette hjelpe mot diabetes type
2.
Stadig flere får diagnosen type 2- diabetes. En ny studie publisert i American Journal of Medicine viser sammenhengen mellom vektreduksjon og utviklingen av sykdommen.

Forfatterne bak studien slår fast at den største risikofaktoren for type 2-diabetes er overvekt. Over 90 prosent av pasientene med denne diagnosen er overvektige og antall pasienter med type 2-diabetes øker over hele verden.


Les også: Hva er type 2- diabetes?
DIABETES TEST STRIPS: Det finnes i dag en rekke
måle- og påvisningsinstrumenter/metoder, som
kan avdekke/påvise diabetes.
Tilbakegang
I mars-nummeret av American Journal of Medicine har forskere ved University of Minnesota publisert en studie som har funnet klare holdepunkter for at vektreduksjon gir tilbakegang av type 2-diabetes.


Medisinsk forskning viser at kirurgi kan virke positivt på overvektige mennesker med denne diagnosen. De amerikanske forskerne har derfor gjennomført en metaanalyse av 621 studier om fedmekirurgi og type 2-diabetes som er blitt gjennomført i perioden fra 1990 til 2006.
Forskerne har benyttet data fra 135.246 pasienter.


Resultatene viste at sykdomstegnene på diabetes gikk tilbake hos 82 prosent av pasientene de første to årene etter operasjonen. Av disse opplevde 62 prosent at den positive effekten vedvarte i mer enn to år etter at kirurgien var gjennomført.
DAGLIG BRUK AV SPRØYTER: Mange diabetes-
pasienter må sette daglige injeksjoner med
insulin.
Risikabelt inngrep
Operasjoner på sykelig overvektige medfører risiko og byr på tekniske utfordringer for kirurgen.
Det er viktig å understreke at slike inngrep ikke har noen sentral plass i håndteringen av pasienter med sykelig overvekt.


Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er den viktigste og beste måten å behandle overvekt på. Inngrep kan føre til både komplikasjoner og bivirkninger, og kriurgi er kun aktuelt for mennesker som er sykelig overvektig og som ikke klarer å gå ned i vekt på egen hånd.
MOTVIRK OVERVEKT: Å gå ned i vekt kan for
mange føre til en positiv forbedring av
sykdommen Diabetes 2.
Kronisk sykdom
Type 2- diabetes er en kronisk sykdom karakterisert ved et vedvarende forhøyet blodsukker og forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner i kroppen.


Det er mange årsaker til type 2-diabetes, men de viktigste har med livsstil og arv å gjøre. Overvekt på grunn av høyt inntak av kaloririk og fet mat kombinert med lav fysisk aktivitet, er den klart viktigste årsaken.


Ønsker mer forskning
De amerikanske forskerne bak analysen konkluderer med at kirurgi mot sykelig overvekt er en svært god behandling mot type 2- diabetes. Men de etterlyser studier som sammenligner medikamentell behandling med kirurgisk behandling, og forskerne håper dette vil komme i nær framtid.


Les også: Antidiabetika – medisiner mot type 2-diabetes


Forskerne konkluderer også med at dette er en behandling med et stort potensiale og som kan være til nytte for millioner av mennesker. Derfor håper de det kommer forskning som skiller mellom pasienter med sykelig overvekt og pasienter med moderat overvekt.


Sykelig overvekt defineres som kroppsmasseindeks (KMI) på over 40, eller over 35 sammen med andre fedmerelaterte sykdommer som type-2 diabetes, nattlig pustestopp eller høyt blodtrykk.


Den vanligste fedmeoperasjonen i Norge er laparoskopisk Gastric Bypass (GBP), som innsnevrer magesekken og omgår en del av tynntarmen.
Vil du vite mer?Referanser  1. Buchwald H, Estok R et al. Weight and Type 2 Diabetes after Bariatric Surgery: Systematic Review and Meta-analysis. The American journal of medicine 2009; 122: 248-56

Artikkelen er hentet fra pasienthandboka.no.