Kjøtt inneholder mye protein, og er derfor en god kilde til byggemateriale for kroppen. men kjøtt inneholder mye mer enn protein!

Kalium
Kalium er et av de mer ukjente næringsstoffene for folk flest. Kalium inngår i mange prosesser i kroppen, og er særlig med på å regulere blodtrykket. Derfor er kalium et interessant næringsstoff for blodtrykkspasienter. Forskning har vist at et økt kaliuminntak vil senke blodtrykket, både hos dem som har et for høyt blodtrykk, men også hos de som ligger i normalområdet. I tillegg reduserer et økt kaliuminntak risikoen for slag og slitasjeskader på nyrene. Det har også vist seg at et økt inntak av kalium kan forhindre utviklingen av nyresteiner ved at ikke så mye kalsium skilles ut fra skjelettet.


Magnesium
Et viktig mineral som er essensielt for planter og dyr. Magnesium inngår i en rekke reaksjoner i kroppen, blant annet i omsetningen av de energigivende næringsstoffene og i overføring av impulser fra nervene til musklene. Magnesium finnes i mange matvarer og mangel er sjelden.


Sink
(Kjemisk betegnelse: Zn). Et essensielt sporstoff for mennesker, dyr og planter. Inngår i mer enn 100 ulike enzymer og er spesielt involvert i karbohydrat- og energistoffskiftet, i proteinsyntesen, i syrebasebalansen og mange andre reaksjoner. Sink er også involvert i sårheling og i omsetningen av vitamin A. Gode kilder er kjøtt, lever, egg og sjømat, mens kornprodukter og helkorn gi moderate mengder.
Rødt kjøtt, hvitt kjøtt. Fra fugl og dyr. Godt smaker
det og bra mat er det. Kjøtt er en viktig del av kosten
spesielt dersom du trener.
Selen

(Kjemisk betegnelse: Se). Spormineral som er essensielt for mennesker, dyr og planter. Inngår i en rekke enzymer i kroppen og virker som antioksidant og virker beskyttende i cellene mot oksidativ skade. Gode kilder til selen er sjømat, lever, kjøtt, og helkorn, mens frukt og grønnsaker inneholder lite selen.


Fosfor
(Kjemisk betegnelse: P). Mineralstoff som utgjør 22% av mengden mineralstoffer i kroppen. Hos voksne mennesker utgjør dette mellom 600 og 900 g. Mesteparten (80-85%) finnes i skjelettet og i tennene der det inngår i kalsium-/fosforforbindelser (hydroksyapatitt). Fosfor inngår praktisk talt i alle biologiske reaksjoner i kroppen og mineralet har også mange strukturelle funksjoner, blant annet som viktig bestanddel av cellemembranene. Mangel på fosfor er sjelden, men kan oppstå som følge av kronisk alkoholisme eller som følge av akutte sykdommer. Symptomer omfatter svakhet, anoreksi, beinmineraltap og smerter.


B-vitamin
Samlebetegnelse for flere forskjellige vitaminer, blant annet tiamin, niacin, riboflavin, folsyre, B6 og B12.


B-vitaminene har mange forskjellige oppgaver i kroppen, særlig knyttet til forbrenning av karbohydrater, fett, proteiner og alkohol.


Pyridoksin (B6)
Vitamin B6 er et vannløselig vitamin som hører til vitamin B-gruppen. Vitaminet virker i mer enn 60 enzymer i kroppen, hvor de fleste inngår i omsetningen av de energigivende næringsstoffene karbohydrater, fett, protein og alkohol. Vitamin B6 virker også på dannelsen av hemoglobin og på reaksjonsevnen i hjernecellene.


Kobalamin (B12)
Vitamin B12 er et vannløselig vitamin som sammen med B-vitaminet folsyre er med på å forebygge blodmangel (anemi) i kroppen. B12 er også viktig for dannelsen av DNA, og alle cellene i kroppen trenger dette vitaminet. Personer som lever strengt vegetarisk får ikke vitaminet fra animalske kilder og vil kunne få B12-mangel. Mangel på B12 fører til en form for blodmangel som heter pernisiøs anemi som er kjennetegnet ved vekttap, blek hud og sår tunge, åndenød, nummenhet i fingrene og prikking i huden.


Folacin
En betegnelse som brukes synonymt med folat (et B-vitamin).


Folat
Naturlig forekommende form av B-vitaminet folsyre i mat.


Folsyre
Et av åtte B-vitaminer. Folsyre brukes synonymt med folat og folinsyre, som samlebetegnelse for alle relaterte forbindelser som har biologisk vitaminaktivitet. Folsyre er viktig for dannelsen av nye blodlegemer og for celledeling generelt. Høyt inntak av folsyre har vist seg å redusere risikoen for utvikling av nevralrørsdefekter i fosterlivet og gravide kvinner anbefales derfor å ta tilskudd. Gode kilder til folsyre i kosten er lever, oksekjøtt, bladgrønnsaker, belgfrukter og helkorn.


Artikkelen er hentet fra www.matprat.no