Koffein kan benyttes som slankemiddel da det er sentralstimulerende og nedregulerer kroppens sultfølelse og matlyst.

 

   
DON`T GET USED TO IT:
Vante kaffedrikkere vil ikke få særlig mye
effekt ut av å drikke kaffe, men for folk
som ikke drikker kaffe til vanlig, så vil så
lite som èn kopp kaffe være merkbart.
 

Koffein kan benyttes som slankemiddel da det er sentralstimulerende og nedregulerer kroppens sultfølelse og matlyst. Du kan bruke kaffe, men skal du ha koffeintabletter, så er disse reseptbelagt i Norge.

Ren koffein er en luktfri, hvit masse med bitter smak.Koffein er et sentralstimulerende stoff. Våkenheten øker og både bevisstheten og reaksjonsevnen blir påvirket i skjerpende retning. Ved inntak av koffein kan man holde seg våken lenger enn man ville klare uten koffein. Stoffet skjerper konsentrasjonsevnen. Koffein fører ikke til at søvnbehovet blir mindre, men fungerer slik at trøtthet forsvinner. Koffein virker økende på både maksimal muskelstyrke og utholdenhet.

Kaffen din er dopingmiddel, slankemiddel og rusmiddel
Vante kaffedrikkere vil ikke merke noen effekt på sult, matlyst eller effekt som slankemiddel. Men for folk som ikke drikker kaffe til vanlig, så kan kaffe brukes som slankemiddel. Begynnerdose kan være 120 mg koffein (omtrent det som er i en kopp kaffe). Etter hvert må du øke doseringen for å oppnå samme effekt som før. For å holde beholde slankeeffekten, så bør man periodisere bruken. Periodisering fører til at reseptorene åpner seg igjen (følsomheten for koffein øker). Slankingen kan da se slik ut:

   
ÈN KOPP KAFFE: Den
inneholder om lag 120 mg med
koffein. Koffein står i dag
oppført på dopinglista, men for
å komme opp i for høye verdier
så må det trolig inntas omkring
15-20 kopper kaffe innenfor
et kortere tidsrom.
 

Syklus:
Dag 1: Inntak av koffein, spise lite.
Dag 2: Inntak av koffein, spise lite.
Dag 3: Inntak av koffein, spise lite.
Dag 4: Ikke koffeininntak, spise moderat (ikke sultfølelse).
Dag 5: Ikke koffeininntak, spise moderat (ikke sultfølelse).
Dag 6: Ikke koffeininntak, spise moderat (ikke sultfølelse).
Dag 7: Ikke koffeininntak, spise moderat (ikke sultfølelse).
Repeter.

Som du ser, så er det kun tre dager i uken du vil slanke deg. På disse tre dagene vil du kunne spise svært lite og/eller inntil ingenting. Tapet av fettvekt kan enkelt komme opp i en halv kilo kroppsfett per syklus (per uke). Denne vektnedgangen vil kunne skje uten at du føler sult eller har særlig matlyst. Det kan derfor bli enklere å gå ned i vekt. De fire dagene som er oppsatt med spising innenfor moderat nivå, vil utgjøre en tid der målet ikke er å gå ned i vekt, men snarere balansere på samme vekten inntil neste koffeinbruk – periode kommer.

   
KAFFEBØNNER VOKSER PÅ TRÆR: I lang tid
har kaffes (koffdein), sentralstimulerende
virkning vært godt kjent.
 

Likevel sultslanking – om ikke du bruker slankeopplegget PLUSS da
Koffein reduserer og/eller fjerner sultfølelsen. Kaloribehovet forblir det samme eller faktisk litt høyere. Så selv om denne koffein-slankingen ikke har et innhold av sultfølelse, så vil det likevel være sult-slanking. Sultslanking vil på sikt føre til at forbrenningen din går ned. Helt ned til 50% av det normale vil forbrenningen kunne legge seg på. Det tar bortimot to måneder fra kroppen begynner sin nedjustering og gange på sparebluss, før forbrenningen når sitt laveste nivå.

     
 
 

Alle fungerende slankemetoder som i dag er kjent og tatt i utstrakt bruk, innebærer sultslanking. trim.no anbefaler de fleste å heller satse på slankeopplegget PLUSS. Dette opplegget bygger på kalorilagringsperiode og kaloriunderskuddsperiode. Fordelen med slankeopplegget PLUSS er at det ikke oppstår sult, og forbrenningen går ikke ned. Dersom du benytter slankeopplegget PLUSS, så kan du innta koffeinet alle de dagene du spiser lite (kaloriunderskuddsperiode), og ha opphold de dagene du overspiser (kalorilagringsfasen).

Hvor fort virker koffein, og hvor lenge varer effekten?
Når koffein inntas ved å drikke kaffe, når koffeinet sitt toppunkt etter 20-40 minutter. Halveringstiden på koffein er rundt fire timer, men kan variere mye.

Ved høye inntak av koffein (opptil 750 mg eller mer), så kan hodepine, svimmelhet, rastløshet og kvalme opptre. Det meldes også om mulig økende nervøsitet og angst. Dette opptrer vanligvis bare ved høye doser.

   
KOFFEIN I PILLEFORM: Koffeintabletter
er ulovlig i Norge, men til fritt salg over
disk i Sverige. Og det merker vår søta
bror, særlig rett over Svinesund.
 

Koffein i tablettform
Norske myndigheter har gjort koffeintabletter forbudt i Norge. Skal du bruke koffeintabletter her til lands, så må du få dette utskrevet av lege (koffeintabletter er reseptbelagt). Men det er på det rene at mange skaffer seg denne typen tabletter gjennom postordesalg over nettet. Om ikke dette brukes, så er det stor trafikk av koffeintabletter over svenskegrensa til Norge, for i Sverige er tablettene lovlig salg rett over disk.

Hvorfor er koffeintabletter ulovlig i Norge?
Stoffet koffein kan benyttes som rusmiddel. Tablettene med koffein misbrukes i høye doser på fester. Det var det omfattende misbruket som gjorde at Statens legemiddeltilsyn i 1995 stanset alt salg av koffein uten resept i Norge.

   
KOFFEIN: Det er klart enklere å få i seg
brukbare koffeindoser gjennom piller,
men kaffe er for ikke-kaffedrikkere et
godt alternativ.
 

Verdens Gang skriver:
Norske ungdommer handler koffeintabletter reseptfritt på apoteket i Strömstad. – Vi selger mange bokser hver eneste dag. Godt over 90 prosent av koffeinkundene er norske ungdommer, bekrefter farmasøyt Ann-Britt Andersen ved Snäckan. Hun sier at salget har tatt helt av, og at veksten ser ut til å fortsette.

Salgstall som Apoteket AB har utarbeidet for VG viser at Snäckan er på tredje plass i salg av koffein av alle Sveriges 900 apotek. Bare i årets fem første måneder ble det solgt 652 000 koffeintabletter over disken på apoteket i Strömstad.

Koffeintablettene som selges i Sverige har et mye høyere koffeininnhold enn for eksempel energidrikken Red Bull. Du må drikke to bokser Red Bull for å få i deg like mye koffein som i en tablett. Ungdommer som misbruker koffein, tar ofte 3-5 tabletter om gangen.