Om lag 200 000 nordmenn har trolig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Kolspasienter har stor nytte av å trene muskelgruppene i beina, og ifølge forskning fra NTNU kan styrketrening endre pasientens diagnose fra alvorlig til moderat KOLS.KOLS KAN BEDRES MED TRENING: Fysisk aktivitet
har vist seg å være svært viktig medisin overfor
en rekke sykdommer og lidelser. NÅ viser
forskning at også KOLS kan påvirkes positivt med
trening.
Om lag 200 000 nordmenn har trolig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Kolspasienter har stor nytte av å trene muskelgruppene i beina, og ifølge forskning fra NTNU kan styrketrening endre pasientens diagnose fra alvorlig til moderat KOLS.

Forekomsten av KOLS er økende, særlig blant kvinner, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Hovedårsaken er røyking, men abeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en rolle.


Kronisk hoste og oppspytt om morgenen er de første tegnene på KOLS. Ved fysisk anstrengelse vil en kolspasient bli tungpustet og få hoste. Men trening kan gjøre hverdagen til KOLS-pasienter lettere selv om pusten er dårlig.
Professor Jan Hoff ved NTNU i Trondheim har sammen med sine kolleger påvist at kolspasienter har god effekt av styrketrening.

TRENING FORBEDRER ARBEIDSKAPASITETEN: Ved å
trene opp kroppens utholdenhet og styrke, så kan
effekten av KOLS motvirkes/reduseres.
Forbedrer arbeidskapasiteten
– Vi har i tidligere studier med friske forsøkspersoner vist at maksimal styrketrening virker positivt på arbeidsøkonomien, sier Hoff til Pasienthåndboka.


Siden kapasiteten til å ta opp oksygen er redusert hos mennesker med lungesykdommen KOLS, kom forskerne fram til at et redusert energiforbruk ville gjøre det mulig å gjennomføre mer arbeid med den samme kapasiteten.


– Vi har vist at effekten av maksimal styrketrening i et eksperiment over åtte uker ga gjennomsnittlig omtent 35 prosent bedre arbeidskapasitet ved gange, sier Hoff.


– Hva oppnår kolspasienter ved styrketrening som de ikke oppnår ved for eksempel utholdenshetstrening?


– Å minske energiforbruket når en går, trenes i begrenset grad ved utholdenhetstrening, mens styrketreningen gir store og gode effekter. Men alle KOLS-pasienter trenger å trene både styrke og utholdenhet, sier Hoff.


Les også: Hva kan KOLS-pasienter gjøre selv?
SITTENDE BEINPRESS: Metoden gir den trenende
god kontroll over motstanden. Den eventuelle
ulempen er at treningsøvelsen ikke kan utføres
hjemme, da øvelsen krever bruk av et speseilt
treningsapparat som stor sett finnes kun på gym
og/eller treningssenter.
Treningsmetoden
NTNU-forskerne har kommet fram til at følgende treningsmetode gir mest effekt for å bedre gangeffektiviteten:


Utfør 4×4 repetisjoner i sittende beinpress ned til 90 grader i kneleddet med så tung belastning som mulig og 2-3 minutter pause mellom hver serie. Dessuten bør utførelsen inkludere en kort stopp ved 90 grader og deretter et så hurtig beinpress som mulig med de tunge vektene.


Se video her: Slik gjør du øvelsen


– Få hjelp av en instruktør på et treningssenter, eventuelt en fysioterapeut, for korrekt utførelse. Treningen tar bare 10-15 minutter og kan gjennomføres 3-5 dager per uke som behandling og 1-2 ganger per uke som vedlikehold, sier Hoff, og understreker at det er nyttig å varme opp på forhånd.
– Gjennomfør gjerne styrketreningen etter utholdenhetstrening, slik at kroppen er varm, sier han.


Den maksimale styrketreningen gir bedret gangeffektivitet, økt lungeventilasjonskapasitet og gjør det mulig å være langt mer aktiv. Dette påvirker igjen vekt, forbrenning og risikoen for både hjerte-karsykdom, diabetes og andre livsstilsrelaterte sykdommer og symptomer.


Les også. Å leve med KOLSALTERNATIV ØVELSE: Trolig kan knebøy uten eller
med vekter, gi den samme positive effekten, selv
om forskningen ikke benyttet denne øvelsen.
Fortrinnet med å trene knebøy uten vekter eller
med, er at denne treningen enkelt kan gjennom-
føres hjemme.
Stor forbedring
Forskerne ved NTNU har altså kommet fra til at lungekapasiteten øker ved styrketreningen. Hvordan er det mulig?


Maksimal styrketrening bedrer luftfunksjonsverdien FEV1 – det vil si maksimale utblåsinger av luft fra lungene i løpet av ett sekund.


Normalt er FEV1 et mål på grad av passasjehinder i luftveiene. Ved KOLS er luftpassasjen nedsatt, det vil si at FEV1 er redusert.
Men styrketreningen Hoff beskriver, trener åpenbart pustemusklene gjennom en kraftig Valsalva-manøver (innpust – hold – utpust) i gjennomføringen av styrketreningen. I en studie på åtte uker er det vist gjennomsnittlig omtrent 20 prosent forbedring i FEV1 lungefunksjon.
Mange av pasientene i denne studien fikk endret diagnose fra alvorlig til moderat KOLS.


Ja takk, begge deler
Alle KOLS-pasienter trenger både styrketrening og utholdenhetstrening. Men er det sider ved KOLS-sykdommen som gjør at kondisjonstrening er forbundet med risiko?


– På grunn av mangel på aktivitet, utvikler alt for mange KOLS-pasienter hjerte-kar sykdom. Den viktigste forebygging for hjerte-kar sykdom er utholdenhetstrening. Utholdenhetstrening er ikke forbundet med risiko hvis det gjennomføres korrekt uten så stor intensitet at det fører til hyperventilering, sier Hoff.
For KOLS-pasienter med dårlig kondisjon anbefaler han derfor en periode med utholdenhetstrening på sykkel hvor ett bein trenes av gangen, før de går over på 4 minutters intervaller som gangtrening i motbakke.
– Det er langt større risiko ved å la være å trene – enn å trene både utholdenhet og styrke, understreker Hoff.


Vil du vite mer?


Å leve med KOLS
Årsaker til KOLS
Påvisning av KOLS


Referanser:  1. Høydal KL, Helgerud J et al. Patients with coronary artery- or chronic obstructive pulmonary disease walk with mechanical inefficiency. 2007;41:405-10
  2. Hoff J, Tjønna AE et al. Maximal strength training of the legs in COPD: a therapy for mechanical inefficiency. 2007; 39:220-6.

Artikkelen er hentet fra pasienthandboka.no.