KORTiSON EN ULV I FÅREKLÆR: Studie viste at kortison på kort sikt virket forbedrende, men så at langtidseffekten var den stikk motsatte: Kortison virket forverrende.

KORTISON BRYTER NED KROPPEN: Du bør
for all del unngå kortison som behandling
av belastningsskader.
Først bedre, så verre
Studiet ble utført på rotter, og kortisonbruken viste å gi forbedring etter kort tid (2 dager). Men allerede etter dag 7, så begynte resultatene å vise at kortisonbruken faktisk førte til forverring. Musklene ble svakere og dårligere. Etter dag 14 viste det seg alvorligere skader: Musklenes innhentings- og reparasjonsevne var og ble svekket.


Dette kan prøves ut enkelt
Studiets resultat kan faktisk etterprøves ganske så enkelt. Dersom man har veldig tørr hud, så vil man kunne behandle dette med kortisonsalve. På kort sikt (ved kortvarig bruk), så vil man oppleve at huden blir bedre. Men dersom man påfører kortisonsalve over lengre tid og får mye, så vil man kunne se og oppleve at huden blir mer og mer tynnslitt. Til slutt vil det kunne oppstå sårdannelse og blødninger.Kilde:
The effect of anabolic steroids and corticosteroids on healing of muscle contusion injury.
Beiner JM, Jokl P, Cholewicki J, Panjabi MM.Am J Sports Med. 1999 Jan-Feb;27(1):2-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q…=pubmed_docsum