Kosttilskudd er som gamle dagers naturmedisiner og kjerringråd. Utprøvd vel og lenge, erfaringsmessig bevist, og de fleste får merke at de virker!


KREATIN FUNKER: Erfaringer
lyver sjelden. De fleste som
trener styrke og som har testa
kreatin, vet at det virker.
Denne artikkelen bygger på artikler skrevet av DAG VILJEN POLESZYNSKI. Han har studert temaet i siden midten av 1970tallet som forsker for FN-universitetet i Tokyo, via ernæringsstudier ved Universitetet i Oslo og i forbindelse med en doktoravhandling finansiert av Norges Forskningsråd. Han har deltatt på utallige konferanser om terapeutisk bruk av kosttilskudd i Vest-Europa og Nord-Amerika.

Han mottar periodisk et titall tidsskrifter hvor medisinske og biokjemiske forskere rapporterer om gode resultater og muligheter til forebyggelse og behandling av sykdom med kosttilskudd. Er det slik at kosttilskudd øker den helsefremmende effekten og bedrer kroppens innhentingsevne og mulighet for bedre framgang, da er det et håndfast bevis på at kosttilskudd virker, og kan øke enhver utøvers framgang.

Antioxidant Vitamin Newsletter” skriver hvert kvartal om nye forskningsresultater med betakaroten, vitamin C, E og andre antioksidanter:

En undersøkelse fulgte 725 amerikanere i 9-12 år, og fant at de med høyest blodkonsentrasjon av vitamin C, hadde:

  • 51 prosent lavere dødelighet enn de med lavest nivå.
  • 32 prosent mindre kreft.
  • 47 prosent mindre hjerteinfarkt.


PC + TRIM.NO = MOTIVASJON PÅ BOKS: Men du kan også få gløden av flere typer
kosttilskudd som har vist seg å virke positivt inn på energinivå, motivasjon og
stemningsleie.


En annen viste at 300 IE vitamin E (30 ganger norske anbefalinger) signifikant reduserte antallet brystsmerter pga. angina pectoris.
En oppfølging av 11 000 eldre amerikanere i ni år viste at de som tok kosttilskudd, hadde 34 prosent lavere dødelighet enn andre. Vitamin E reduserte hyppigheten av hjerteinfarkt med 47 prosent, tillegg av vitamin C reduserte den ytterligere.

Forskning har vist at dagens anbefaling for vitamin C (60 mg/dag) ikke er basert på det som er optimalt for helsen: Plasmanivået hos en gruppe friske, ikkerøkende menn fortsatte å stige, selv om de inntok mer enn 200 mg, og metning av blodet medDRIKKBARE TILSKUDD ER SLETT IKKE DUMT: Væske,
vitaminer og elektrolytter er alle gode nyheter for oss
som trener, og som prøver å holde kroppen på topp.
vitamin C skjedde først ved 1000 mg. Et generelt funn er at jo høyere plasmanivået av vitamin C er, desto lavere er risikoen for å bli syk.

Vitamin E Research & Information Service utgir kataloger og nyhetsbrev om forskning med vitamin E og andre antioksidanter. VERIS rapporterer at huden kan beskyttes mot kreftfremkallende UV-stråling.

Forsøk med mus viser at både inntak av antioksidanter og smøring på huden kan redusere forekomsten av hudkreft:

I et forsøk ble antallet svulster blant dyrene redusert fra 81 prosent til 42 prosent, i et annet utviklet 10 prosent av de behandlede dyrene minst en svulst mot 70 prosent av de ubehandlede.

Andre studier viser at grå stær kan utsettes minst 10 år eller helt unngås om man inntar kosttilskudd, og dermed gjøre at man unngår kostbare operasjoner.