Fri Til Ni: Papirene er det store problemet når det ligger an til å forby ca 5000 kosttilskuddsprodukter fra 1. August. Den italienske helseministeren har gitt dispens for ALLE produkter frem til utgangen av 2009!pairmøller kan ikke stoppe vinden, men EU-
kapitalistenes grådighet har gått inn i vindstille
farvann, etter at Italia freder alle tilskuddene
fram til 2009.
Positivlistene er det store problemet, som ligger an til å forby ca 5000 kosttilskuddsprodukter fra 1 august. Nå har den italienske helseministeren gitt dispens for ALLE produkter frem til 31.12.09. Britene rører også på seg. Og svenskene og danskene. Hva gjør Norge nå?Vi har akkurat fått inn en (privat) oversettelse av et dekret fra den italienske helseministeren, som i praksis gir alle kosttilskudd som var på markedet 31 juli 2003 dispensasjon til å forbli på markedet ut 2009!Dette er enestående!


Istedenfor at direktivets positivlister forbyr tusener av produkter, og mellom 250 og 300 former for vitaminer og mineraler fra 1 august, vil de eksisterende produkter forbli tilgjengelig i fire år til!

MATBOKS MED KOMBINASJONSLÅS:
Bør man være strenge på kosttilskudd
(lages av mat). Mens maten (råvarene)
er det ikke så nøye med? Bare driten er
billig, så er import å foretrekke.
Det ryktes også at Englands Food Safety Authority er i bevegelse, i samme retning.Danmark har utvidet positivlistene med en rekke substanser, og er visst også i bevegelse. Fra Sverige har vi ubekreftede meldinger om at myndighetene tenker gjøre som Italienerne: nemlig å IKKE knuse markedet når 1august kommer. Vi avventer klargjøring om dette.Vi har i dag (21 Mars) skrevet til Mattilsynet og bedt dem utrede hva Norge tenker gjøre i denne sammenheng. Vi vet godt at Mattilsynet lider av generell vitamin- og mineralskrekk, og er blant verstingene i bl.a. Codex Alimentarius når det gjelder å hindre fritt salg av kosttilskudd – på tvers, naturligvis – av forbrukernes ønsker, og på tvers av alt vi vet om kosttilskudd – både med hensyn til hvor bortimot fullstendig ufarlige de er og hvor nyttige og nødvendige de er som fundament for helse.Vi må ikke glemme at Myndighetene og Mattilsynet skal jobbe på vegne av oss, er ansatt av oss og lønnet av oss – og at det er vi som bestemmer i dette landet!

I lys av den svært vellykkede rettshøringen i Luxemburg 25 januar (ANH-saken, se andre steder på vårt nettsted), er det ekstremt viktig at vi sir vår mening nå – og derigjennom viser vår støtte for helsefrihet, sunn fornuft, Fritt Helsevalg og ANH. Samtidig må vi klart uttrykke at vi ikke ønsker latterlige, kostbare og unødvendige restriksjoner på ufarlige kosttilskudd mens skolemedisinen har “licence to kill”.Minn dem alle på hvem som bestemmer her i landet og at vi ikke støtter sykdomsindustriens profittdrevne “folkemord” , mens naturlige stoffer og mat/kosttilskudd systematisk undertrykkes “for å beskytte oss”!Jan Klyve


Fritt Helsvalg