Periodisering og tilpasning av dosene kan brukes til å kontrollere økningen og graden av væskeinnhold i muskulaturen.Kreatin
Del 6:
Økt væskeinnhold i muskelcellene er gode nyheter


Økt væskeinnhold i musklene er et stimuli til økt proteinsyntese (Häussinger 1992). Periodisering og bevisst tilpasning av doseringene kan benyttes aktivt for å eventuelt redusere økningen av kroppsvekt.


Den observerte økningen av kroppsvekt under langtids supplering med kreatin
(4 uker eller lenger), skyldes at kreatin sammen med styrketrening utløser en
økt omsetning av protein i muskulaturen. Studier med parallelle placebo-grupper
viser at styrketrening kombindert med inntak av kreatin, fører til større økning
av muskualturens fiberareal (Volek 1999, Becque 2000) og fettfri kroppsvekt (Vandenberghe 1997, Kreider 1998, Brose 2003), enn dersom treningen utføres uten kreatinbruk.
Nødt til å trene!
Treningen er et must dersom man skal ha utbytte av kreatinsuppleringen. Men det finnes imidlertid forskning som viser til at ikke-trenende mennesker også
har effekt av kreatin. I studier påviste man økt direkte anabolsk effekt hos pasienter med kronisk kreatin-deficit (Sipila 1981). Man observerte der at kreatintilskudd utløste økt proteinsyntese i isolert muskelcellekultur
(Besmann & Savabi 1990, Ingwall 1976). Effekten ble ikke rapportert i alle studiene.


Nyere forskning har påvist at musklenes egenproduksjon av myogene vækstemner økes når kreatinsupplering kombineres med styrketrening.


Øker insulinvirkning
Forsøk med rotter har vist at kreatinsupplering stimulerer også aktiviteten i de såkalte muskulære satelittceller (Dangott 2000). Insulinvekst-faktoren IGF-1 skal ha samme virkning, ifølge (Barton-Davis 1999, Hameed 2003), og kan gi den virkningen at kreatin og styrketrening utløser en forsterket produksjon av IGF-1 i musklene (cellene), hvilket øker aktiveringen av satelittceller og dermed fører til en forsterkning av den hypertrofiske responsen.
Sikre resultater fra forskningen
Kreatinbruk på mellom 4-7 gram per døgn, kombinert med styrketrening over 8-12 ukers tidsrom, har vist seg å gi for både menn og kvinner


· økt maksimal muskelstyrke


· økt kroppsvekt


· økt fettfri masse


· uendrett nivå av kroppsfett


(Kreider 1998, Vandenberghe 1997, Brose 2003):


Økning av muskelstyrke og fettfri vekt skjer side om side med en forsterket
økning av snittarealet på trenet muskulatur (Volek 1999, Becque 2000).