Kreatin fører til større styrke og mer muskelmasse. Og forskningen gir ikke noen dokumentasjon på at dette tilskuddet er farligAlle ernæringsmessige emner binder vann.
Væske er en naturlig bestanddel i svært
mange av kroppens prosesser og funksjoner.
Kreatin
del 2: Muskelmassen vokser og styrken øker. Dette tilskuddet er dokumentert kraftkost!Væskeansamling spesielt i startfasen


Det rapporteres at væskeansamlingen forsvinner etter noen ukers bruk. Det er mulig at dette er effekten av at kreatinets virkning avtar etter 1-2 måneders bruk. Væskeansamlingen kan være et tegn på at utøveren har full virkning av kreatinet. Et bevis mot dette, vil være et eventuelt framtidig kreatin med like god effekt,
som ikke gir økning av væske i muskelcellene. Jeg tror den væskeøkende effekten er et gode, og at den er med på å øke utøverens prestasjoner.Individuelle forskjeller taler for at egne erfaringer veier tyngst


Kreatin bør utprøves av den enkelte utøver før man kan si hvilken effekt vedkommende får av denne typen kosttilskudd. Ifølge Harris 1992, Greenhaff 1994, så er det ikke alle utøvere som responderer på bruk av kreatin. Sjansen
for at kreatin fungerer utmerket fint for deg, er et sted mellom 70-90%. Du må likevel prøve før du vet noe sikkert. Forskningen mener at mennesker med medfødt naturlig høyt innhold av kreatin i musklene, trolig tilhører den gruppen nom kan forvente seg lavere eller ingen effekt.


Musklenes tilpasningsevne øker


Studier har vist at bruk av kreatin øker muskulaturens fysiologiske
tilpasningsevne innenfor styrketrening hos både kvinner og menn (Kreider 1998, Vandenberghe 1997, Volek 1999, Becque 2000). En del av denne oppbyggende virkningen ses spesielt tydelig ved den forbedrede evnen til å trene intensivt.
Dette betyr på ingen måte at det kun er her man har effekt, men snarere at det
er her man i studiene klarer å påvise og se effekten av kreatinsupplering.Det finnes få studier som har tatt sikte på å kartlegge virkningen av kreatin
innenfor spesifikke idretter eller i konkurransesammenheng (Schedel 2000).Kostilskudd viser oftere og oftere dokumenterbar effekt


Kosttilskudd i våre dager har vist seg stadig mer som gyldige med faktisk økning utover det et valgig kosthold gir. Den tidligere tvilen omkring faktiske forbedringer, er så godt som borte. Myndighetene flere steder vurderer å reseptbelegge flere typer kosttilskudd, da de mener virkningen er så stor og klar, at tilskuddene bør


Det fine med naturlige kosttilskudd er at de er
konsentrat av ernæringsemner. Hvilket betyrb at
de ikke består av kjemikalier og farlige stoffer
slik legemidler ofte gjør.
klassifiseres som reseptbelagte legemiddel. Økningen av bruk av kreatin og
andre typer tilskudd, har de senere årene vokst kraftig, både blant idrettsutøvere og vanlige folk som trener kun for treningens egen del. Dette er igjen noe som
gjør forskning på disse områdene til noe vi trenger mer av. Men som man så ofte ser, så har utøverne den erfaringsmessige kunnskapen og viten omkring bruk av tilskudd, mange år før forskningen kommer fram med noe. Som regel er forskningen bare den dokumenterte rapporten på det vi allerede har visst lenge.