KREATiN BEDRER AVSLAPPING: Studier viser oppløftende resultater, men forskningen er som vanlig ikke enstemmig, og hvor like er rotter og mus egentlig?Kreatin Del 7: Tilskuddet får musklene til å slappe av


Kreatinbruk anses å medføre økt evne til å slappe av i muskulaturen (Van Leemputte 1999). Dette er uten tvil enda en positiv effekt, som vil fremme musklenes anabole vekstmiljø.


Nær forbindelse mellom kreatin og glykogen
Nylige studier har indikert som andre studier tidligere har benevnt, at kreatin og glykogen samarbeider tett. Kreatinbruk anses å øke musklenes opptak og
lagring av glukose, som altså gir en glykogenoppbyggelse. Sammen med økt glykogeninnhold, får man da også økt væskesubstans i cellene. Studier
hentyder at det også kan forekomme endringer i muskelmembranens glukosetransportør ved kreatinsupplering.
Noen bivirkninger?
The American College of Sports Medicine er blant andre som konkluderer med det samme: det finnes ingen vitenskapelig sikker dokumentasjon som viser at kreatin har noen fysiologiske bivirkninger (Terjung 2000, Schilling 2001). Anekdotisk er det blitt rapportert tilfeller hvor kreatininntak har utløst mindre forstyrrelser i mage/tarm, kvalme og tilfeller av muskelkramper. Disse funn støttes ikke av vitenskapelige studier. I erfaringsmessig praksis må man imidlertid være klar over at de fleste ernæringsemner kan bli skadelige dersom inntaket overdrives i ekstrem grad (det er forskjell på en drink og to flasker brennevin).


Studier dokumenterer ikke skadevirkninger
Verken korttidsbruk med 20 gram kreatin daglig i opptil 5 døgn, eller langtidsbruk (utøvere som har brukt kreatin i opptil 5 år), har vist noen negative effekter på nyrefunksjon (Poortmans 1997, Poortmans & Francaux 1999, Mihic 2000). Det finnes likevel enkeltsaker der man hentyder at kreatin kan ha hatt en uheldig virkning på underliggende problematikk. Et praktisk råd blir da til tross for at vitenskapen ikke viser noen dokumenterbare bivirkninger/farer, at mennesker
med nyresykdom/problemer, ikke bør bruke kreatin.


Tvilsomme forsøk på mus og knallharde rotter
Studier på dyr har vist at langvarig, kronisk kreatinsupplering (daglig i løpet av 30-50% av hele livslengden), med doser i området 4-5 gram per dag for en person på 80 kilo, kan medvirke til hepatitislignende leverskader hos mus (Tarnopolsky


MUS OG FOLK ER IKKE HELT DET SAMME: Mennesker
er vant til kjøtt og tåler å spise det. Derfor er det
sannsynlig at mennesker tåler kreatin mye bedre enn
disse smågnagerne.
2003a, Keys 2001). På andre siden så man ingen slike skadelige leverforandringer hos rotter. Og her var inntaket helt oppe i tilsvarende 70-80 gram per døgn i inntak av kreatin omregnet som tilsvarende inntak for et menneske på rundt 80 kilogram (Tarnopolsky 2003a).


Gnagere uvant med kjøtt
Disse funnene viser at visse dyrearter kan ha en forhøyet levertoksiologisk følsomhet ovenfor kreatin. Det er stor grunn til å tro at musene er unormalt skadepåvirkelige på bakgrunn av det faktum at mus i naturen ikke er kjøttetende, og derfor sannsynligvis ikke har noen toleranse og tilvenning til høytn innhold av kreatin. Rottene som i motsetning er kjøttetende, kunne innta høye konsentrasjoner av kreatin uten noen bivirkninger i det hele tatt. Det er ikke rapportert noen målbar negativ effekt på leverfunksjon hos mennesker, som følge av kreatinbruk (Robinson 2000, Schilling 2001, Brose 2003, Kreider 2003).


Langvarig bruk av kreatin (over 4 uker med 3-5 g/dag), fører til en nedregulering av kroppens (leverens) egenproduksjon av kreatin. Mekanismene bak denne nedreguleringen er ikke kjent. Studier på både mennesker og dyr har vist at


denne nedreguleringen reverseres når kreatininntaket opphører. Det kan imidlertid ta opptil 4-8 uker før normalnivå og egenproduksjon er normalisert.


Konklusjoner


· Kreatin virker


· Det finnes få eller ingen bivirkninger for friske mennesker.


· Folk med nyre/leverproblemer rådes til å unngå kreatin.


· Langtids skadeeffekter (10 års bruk eller lenger), er ikke kjent.


· Sprintere øker klart sine prestasjoner


· Kreatin øker effekten av styrketrening


· Øker kroppsvekten


· Øker fettfri kroppsvekt


· Øker muskelmassen


Det eksisterer flere mulige forklaringer på den forbedrede treningseffekten, og forskerne har ingen klare eller ensbestemmende forklaringer på eksakt grunnlag for effekten. Praksisen og erfaringene hos utøvere fastslår imidlertid effekten uavhengig av manglende ekstakt grunnlagsforklarende vitenskap.


Sats: