I et forsøk utført i samarbeid med danske Center for Muskelforskning, har man undersøkt effekten av kreatintilskudd brukt under gjenopptrening etter gipsing.

Kreatin er i dag et utbredt
kosttilskudd i Norge.
Utøvere har forlengst
erfart tilskuddets effektive
virkning. Stadig mer
forskning støtter også den
positive effekten kreatin.
De fleste som har opplevd å få gipset en arm eller et bein, har erfart at muskelmassen forsvinner rimelig fort. Dette kalles atrofi og kommer som følge av at muskelen ikke blir belastet. Muskelen vil under slike omstendigheter begynne å miste sin styrke og muskelstørrelse. Det er viktig at en kommer i gang igjen med belastning så fort som mulig. Spesielt for idrettsfolk er slik muskulær inaktivitet viktig å holde nede på et minimum.


22 friske og unge personer fikk gipset det ene benet i to uker, og deltok deretter i en 10 ukers opptrening. Halvparten av forsøkspersonene fikk kreatintilskudd, mens den andre halvparten fikk et uvirksomt placebo (maltodextrin). Under de to ukene gipsingen pågikk, fikk forsøkspersonene 20 g. Kreatin per dag. De to første ukene av gjenopptreningen inntok forsøkspersonene 15 g. Kreatin per dag, og de neste påfølgende 8 ukene inntok de 5 g. Kreatin per dag.


Ved gjenopptreningen vokste muskelmassen og muskelstyrken mer hos forsøkspersonene som brukte kreatintilskudd, enn hos kontrollgruppen.


Undersøkelsen viser at det er en sammenheng mellom inntak av kreatin og en produksjon av en muskulær vekstfaktor som kalles MRF4 (Myogenic Regulation Factor 4). Økningen av muskelmasse korrelerte med stigningen i MRF4.


Kilde:
Hespel, P. et al.
Oral creatine supplementation facilitates the rehabilitation of disuse atrophy and alters the expression of muscle myogenic factors in humans.
Journal of Physiology, 536: 2: 625-633.