DEL 1 Dette er et av dagens mest populære kosttilskudd, som har vist seg å øke kroppens oppbyggingsevne og prestasjoner effektivt!

Kreatin


Del 1: Tilskuddet økte sprinteres prestasjoner med fantastiske seks prosent!Hva er kreatin?


I fosforylert form slik som i kreatinfosfat, utgjør kreatin et konsentrert energilager. Dette energilageret er spesielt involvert ved kortvarig maksimalt muskelarbeid
hvor omsetningshastigheten for ATP er størst. Reduksjon av muskulaturens
lager av kreatinfosfat, er direkte knyttet til muskeltretthet.Hva fører bruk til?
Bruk av kreatintilskudd fører til økte konsentrasjoner av kreatinfosfat i skjelletmuskulaturen. Dette er påvist vitenskapelig (ref: Harris 1992). Den umiddelbare virkningen av kreatinbruk i forhold til økt prestasjonsevne, er godt dokumentert fra vitenskapelig hold. Et stort erfaringsgrunnlag fra utøverne selv,
er vel den absolutt mest vesentlige informasjonen vi har om kreatinbruk. Kreatin virker.

det finnes en rekke produsenter
som framstiller kreatin. De fleste
fungerer utmerket godt.
Hvor stort inntak?


Inntak av 20 – 25 gram kreatin per døgn i
5 – 7 dager reduserer muskeltrettheten, og bedrer utviklingen av energi, kraft og maksimalt muskelarbeid. (ref: Juhn & Tarnopolsky 1998). Muskulaturens økte nivåer av kreatin kan vedlikeholdes med et inntak av to til fem gram kreatin daglig (Hultman 1996, Preen 2003) . Vær klar over at denne effekten vil variere ut fra kroppsvekten din. Kreatinet virker i betydelig grad ut fra størrelse på inntak i forhold til kroppsvekt muskelmasse.Kun for muskler og rå styrke?


Det er grunn til å tro at kreatin innvirker positivt også for utholdenhetsutøvere. Mens effekten under aerobt arbeid ikke synes forbedret ifølge forskerne, så har man sett økning av sprintkapasiteten på slutten av langvarige aerobe løp som sykling med varighet opp under tre timer. Det forteller meg at kreatin bedrer prestasjonene hos utholdenhetsutøvere, og
jeg ville nok som selv maratonløper ha forsøkt kreatin som en del av mitt supplement for å anse virkningen.

I Norge har man sett en betydelig
popularitet når det gjelder
kombinasjonen av kreatin og et
tilskudd somheter Ribose.
Litt om virkemåte


Den underliggende virkemåten til kreatinets ergogene effekt, er å finne i en forbedret evne til å imøtekomme muskelens krav til ATP-forsyning. Når oppbyggingshastigheten av kreatinfosfat øker, så påvirker det både
muskelarbeide som gir seg utslag i at tyngre vekter/motstand kan påføres,
bedre prestasjonsevne, og faktisk også bedre restitusjon.Økning av kroppsvekt ses nesten alltid


Man ser ofte en økning av kroppsvekt ved kreatinbruk. To kilo økning er helt vanlig. Det er spesielt kroppsbyggere og andre utøvere som bedriver kraftidrett
og som har relativt mye muskelmasse, som har den største økningen av kroppsvekt. Men økning ses imidlertid også hos andre utøvere enn disse. Som tidligere nevnt, er også dette opp til et visst nivå doserelatert. Denne økningen
av kroppsvekt er trolig primært væskeansamling, hvilket trolig gir muskelcellene bedre styrke. Væskeansamlingen i muskulaturen betraktes som en positiv
effekt. Utøvere rapporterer også at musklene får bedre størrelse og fylde, og har bedre trykk og pump ( kroppsbyggere kaller det ofte med begreper som disse. Det dreier seg om muskulaturens grad av blodforsyning og muskulært
lagernivå/ restitusjonsgrad, i forhold til hvile og under muskulært arbeid.Dette er den første artikkelen av i alt syv deler, i en serie som omhandler kreatin. Følg med på Kreatin, del 2, der fortsetter vi.