Kroppsbyggere får psykiatrisk hjelp

0
184

Rundt 50 kroppsbyggere er behandlet for psykiske problemer ved sykehuset i Arendal. Årsaken er bruk av anabole steroider. ELLER?

Kroppsbyggere får psykiatrisk hjelp


Rundt 50 kroppsbyggere er behandlet for psykiske problemer ved sykehuset i Arendal. Årsaken er bruk av anabole steroider.


Seksjonsoverlege Johannes Kyvik ved psykiatrisk poliklinikk i Arendal kan fortelle om kroppsbyggere i hovedsak menn mellom 20 og 30 år, preget av angst, depresjoner og forfølgelsesvanvidd, skriver Agderposten. Ofte er de svært aggressive. Dopingmisbruk kan få alvorlige psykiske konsekvenser, sier psykiateren til avisa.Sørlandet sykehus Arendal har hatt rundt 50 misbrukere inne til behandling siden begynnelsen av 1990-tallet. Bare i 2004 ble ti kroppsbyggere behandlet for alvorlige psykiske problemer. Ifølge Kyvik er kroppsbygging en kroppsbildeforstyrrelse på lik linje med anoreksi, skriver Agderposten.


Original plassering: http://pub.nettavisen.no/nettavisen/innenriks/article385170.ece


Artikkelteksten over skillelinjen er en ”nyhet” Nettavisen publiserte i 2005.
Den ”store nyheten” er at ved sykehuset i Arendal så ble det i årene fra 1990 og fram til 2005 i gjennomsnitt tatt imot tre menn i alderen 20 – 30 år til psykiatrisk hjelp for tilstander som angst og depresjoner. Hva som akkurat er det som får dette til å bli en ”nyhetssak” for Nettavisen, det synes å være at de lager en sak på at tre menn i året er menn som ikke bare søker psykiatrisk hjelp for sine negative følelser og at de sliter med selvbilde sitt og noen av dem har også innslag av megarexi som er mannens svar på kvinnens anorexia, men det er ikke de psykiske problemene som former overskriften og den store ingressteksten Nettavisen har valgt å utheve. Det kunne for eksempel ha vært dette som var overskrift og ingress:


Megarektikere søker hjelp
I snitt har Arendal sykehus hatt tre menn til psykiatrisk behandling hvert år siden 1990 og fram, til 2005. Det som har preget disse mennene, er at de sliter med selvbildet sitt og gjerne lider av midreverdighetskomplekser. De ensomme mennene lider av en lite utbredt psykisk sykdom som nå er kjent som megarexi, en tilstand der de har et sykelig fordreid kroppsbilde. I tillegg slet flere av dem med angst og depresjoner. Psykiater Kyvik sier at han også har sett at lidelsen kan medføre paranoia (forfølgelsesvanvidd), samt aggressivitet, noe som også kan ha en sammenheng med bruk av anabole steroider.


Hva med den versjonen? Den kan like gjerne være riktig slik, det er slett ikke trolig i mine ører at de har utviklet megarexi som følge av bruk av anabole steroider. Nei, et knust selvbilde, angst og depresjoner har de høyst sannsynlig hatt med seg helt siden de var små. Det er mulig at den mentale lidelsen har begynt å utvikle seg raskere og/eller vokst seg større fra og med puberteten i alderen 12 -1 3 år, for at den så ikke lenger er til å bære uten hjelp når de når alderen 20 – 30 år. Anabole steroider kan ha en innvirkning på mennene på negativ måte der aggresjon og forfølgelsesvanvidd lettere kan ha oppstått, men aggresjon er knyttet til at pasienten benytter anabole steroider i store mengder innenfor et vindu på rundt fire uker. Så hvis psykiateren så at i løpet av femten år så var altså til sammen 50 mann inne på Arendal sykehus akkurat i det fire ukers tidsrommet da de anabole steroidene virket aggresjonsfremmende. Høres ikke det merkelig ut? Jeg tror heller vi her snakker om at en del av disse mennene hadde tilløp til å være aggressive på grunn av anabole steroider, og at slett ikke alle led av problemer med aggresjonen sin, for det høres helt søkt ut. Økt aggresjon er ingen selvfølge ved inntak av oljebaserte, injiserbare anabole steroider. Økt aggressivitet er noe man så mer av når man går tilbake til 1060 og framover til slutten av 1970tallet, for da ble det brukt en liten andel vannbaserte anabole steroider. De vannbaserte anabole steroidene gikk rett tl hodet i løpet av bare en kort stund på alt fra en time til to, tre, og disse steroidene var kjent for å kunne påvirke psyken og følelseslivet markant i løpet av kort tid. Utøveren kunne få det man kalte for ”roidrage”, som betyr ”steroide-raseri”, og/eller utøveren kunne bli voldsomt kåt/få voldsom lyst/trang til sex. Som vi ser henger aggressivitet og sexdrive/libido/kjønnsdriftene, tett sammen og påvirkes begge dersom nivået av testosteron økes sterkt i hjernen. Men utover fra 1980 så har bruken av vannbaserte anabole steroider bare gått nedover, og kroppsbyggere hadde ikke noe særlig til overs for denne typen anabole steroider da man fant ut at vannbaserte steroider må settes opptil tre – fire ganger per døgn for å opprettholde det opphøyede nivået av testosteron i blodomløpet. En viss bruk blant vektløftere fortsatte da disse økte sin maksimale styrke på konkurransedagen ved å sette vannbaserte steroider en time eller to før de skulle gjøre sine konkurransemessige løft. I dag så vet jeg ikke om det er mulig å oppdrive vannbaserte anabole steroider i Norge eller for den del i utlandet. De vannbaserte sakene ble aldri noen stor salgssuksess. I dag benytter så vidt jeg vet alle oljebaserte depotsteroider som er anabol androgene. Dette er anabole steroider som lagrer seg i vevet og frigis sakte, men sikkert og i jevnt tilsig inn i blodstrømmen over tid. Det er vanlig at merker som sustanon 250 bruker hele ti døgn på å bli tatt opp i blodstrømmen. En sustanon 250 inneholder 250 mg testosteron og det frigis ca. 25 mg ut i blodstrømmen per døgn. Disse oljebaserte steroidene medfører små eller ubetydelige økninger av aggressivitet og libido. Så sant at utøveren ikke injiserer alvorlig store mengder anabole steroider, hvilket havner i kategorien uvettig, overdrevent regelrett misbruk av de oljebaserte anabole steroidene. Ved slike vanvittig store inntak kan utøveren innenfor kurens fire avsluttende uker oppleve å få forbigående tilløp til sterk aggresjon og inntil voldsom økning av libido. Det er helt fantastisk hvis psykiateren har sett 50 mann, alle kroppsbyggerne som var inne for å få hjelp på Arendal sykehus, med aggresjonsproblemer! Vet du hva? Det går ikke an. Det er kul umulig. Bare noen få av mennene kan ha vært inne i akkurat denne fasen, og de må altså ha misbrukt (misbruk = overdrive inntaket og kjøre kurer på feilaktig måte med tanke på stoffer brukt og varighet av kurer). Men en annen mulighet er at de hat utviklet et løst temperament og bruker aggresjon som en forsvarsmekanisme overfor alle de farer som truer deres nedkjørte psyke. Aggresjonen trenger slett ikke da å skyldes de anabole steroidene, men snarere være et resultat av den psykiske lidelsen vedrørende lavt selvbilde, angst og depresjoner.


Forfølgelsesvanvidd er verre å forklare. Hvis dette dreier seg om paranoia, så er dette noe som kan opptre spesielt ved søvnmangel og ved psykose. Verken søvnmangel eller psykose er vanlige tilstander som opptrer ved bruk av anabole steroider. En del utøvere kan oppleve at de sover dårligere en uke eller to når de går av en kur og hvis de da tillater testosteronnivået å falle ned om kroppens naturlige testosteronnivå som ligger på runbt 10 mg per døgn, men det er ukjent for meg at det skal føre til så alvorlige søvnproblemer at det oppstår dette som psykiateren omtaler som ”forfølgelsesvanvidd” Paranoia opptrer ofte hos psykotiske pasienter, men jeg har aldri hørt om at bruk av anabole steroider skal ha ført til at utøveren blir psykotisk og blir værende psykotisk i den grad og lengde at han utvikler vedvarende paranoia (forfølgelsesvanvidd).


Det er svært spesielt at samtlige menn lider av alt det samme, og at de alle er kroppsbyggere og har brukt eller bruker anabole steroider. Var dette alle psykiatriske pasienter som drev med kroppsbygging? Eller var disse alle disse mannfolkene bare den delen av kroppsbyggere i Arendal som lider av megarexi? Det er grunn til å anta at artikkelen vil at vi skal tro at disse femti mennene utgjorde samtlige kroppsbyggere som var inne for å få hjelp til å bedre sine psykiske lidelser. Jeg konkluderer med at det høres urimelig ut og må forstås som ¨å være vanskelig å tro på, at det i løpet av femten år var femti mann inne til psykiatrisk behandling hvor de alle sammen led av megarexi, hadde angst, depresjoner, sykelig aggresjon og led av forfølgelsesvanvidd, samt at de alle som en brukte anabole steroider (det sies intet om hva de brukte, doser og varighet av bruken, alt dette er helt sentralt når man skal gjøre seg opp en formening om i hvilken grad de anabole steroidene kan ha hatt noe med den psykiske lidelsen å gjøre).


Hva får Nettavisen til å velge deres fysiske aktivitet/treningsaktivitet/treningstype, til å være fellesnevneren som blåses opp i den kjempestore overskriften? De velger ”kroppsbyggere”, ikke ”50 mann på anabole steroider”, eller ”50 tilfeller av megarexi”. Nei, de velger å framheve at det er femti kroppsbyggere.Hvis det var en kroppsbygger eller noen kroppsbyggere som skulle skrive denne saken på tilsvarende måte, så måtte det ha blitt: ”50 journalister måtte ha psykiatrisk hjelp”, eller ”50 nettavisredaktører måtte inn og ha psykiatrisk hjelp”, eller ”50 ansatte i Nettavisen måtte inn til psykiatrisk hjelp”. Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg tror du gjør det. Tynne, flisete jounrnalister må slutte å mobbe de psykisk skadelidende megarektiske mennene som holder hodet over vannet ved å fordype seg i kroppsbygging. De prøver å bygge opp organismen sin for at den skal blir sterkere, men du må bli langt opp i tyveårene før du skjønner at å trene kroppsbygging ikke nødvendigvis styrker det som er i hodet. Det er dette de har funnet ut når de oppsøker sykehuset for å be noen andre om å hjelpe dem.