Risikoen for å dø ved ulike sportslige aktiviteter er overraskende lav i følge en nyere gjennomgang av ulike studier og rapporter. Unntaket er basehopping – der forfatterne har brukt en studie fra Kjerag i Norge som kilde.


LUFTIG OG DRISTIG: Basehopping er
ekstremsportens mest ekstreme “idrettsgren”.
I følge en oversikt publisert i det britiske forskningsbaserte tidsskriftet Bandolier, er risikoen for død forbundet med sportsaktiviteter lav – selv ved aktiviteter som fallskjermhopp og hanggliding. Forfatterne bak artikkelen har gjennomgått en rekke data/studier om temaet og kommet frem til at de fleste sportslige aktiviteter er rimelig trygge. Unntaket er basehopping, der risikoen for å dø ligger langt over den “nest farligste” aktiviteten, som er svømming.


Størst risiko ved basehopping

Øverst på listen som ble publisert i tidsskriftet rager altså basehopping – der risikoen for død er på 1 av 2300 hopp. Nummer to på listen er svømming, med en risiko for død på 1 av 56,587 svømmeturer. Nummer tre på listen er sykling, der oddsen for å dø er 1 av 92,325. Nummer fire er løping, risikoen for å dø på løpetur er 1 av 97,455. Fallskjermhopping er nummer fem på listen, fotball nummer seks – mens hanggliding er nummer syv på listen. Dernest følger tennis, plutselig hjertedød mens du løper maraton, ridning, amerikansk fotball, dykking, bordtennis, fjellklatring, kanopadling – og helt til sist på listen, som den tryggeste av aktivitetene finner vi ski-aktiviteter. Der er oddsen for å dø 1 av 1,556,757.
Risiko for basehopp bygger på studie fra Kjerag


Forfatterne kommenterer at risikoene ved de fleste av sportsaktivitetene er langt lavere enn man kanskje skulle tro – selv ved fallskjermhopp og hanggliding. Ulykker forekommer, folk drukner på ferie eller blir involvert i trafikkulykker når de sykler, men stort sett er de fleste sportslige aktiviteter tryggere enn de fleste av oss kanskje tror.

Oversikten over dødsfall ved basehopp er utelukkende basert på en norsk studie.1 Denne studien har registrert dødsfall knyttet til basehopp fra fjellmassivet Kjerag i perioden 1995-2005. Det ble anslått at det i denne perioden ble utført ca. 20 000 basehopp fra Kjerag, og ni av disse endte med dødsfall. Det vil si at det i gjennomsnitt har vært ett dødsfall per år i den perioden studien omfatter.Kjerag er et fjellplatå som ligger på sydsiden av Lysefjorden ved Ryfylke i Rogaland. Det eneste fjellet i Norge det er forbudt å basehoppe fra er Trollveggen.


Artikkelen er hentet fra www.pasienthandboka.no