SPØRSMÅL & SVAR: Vil forbrenningen gå ned hvis jeg inntar kun tre måltider om dagen, og da med innhold av få kalorier?

   

SLANKING: Slankeeffekten oppstår så fort kroppen
ikke får inntatt like mange eller flere, kalorier enn
den forbrenner.

Det problematiske med slanking, er at mennesker
helst vil spise seg mette og gode, og man bruker
ofte maten som beroligende og/eller til hygge og
kos. Maten er med andre ord representativ for mye
mer enn hungerstillende føde.

 

Spørsmål:
Jeg spiser veldig lite når jeg slanker meg. Tror forbrenningen min er gått ned. Går forbrenningen ned hvis man spiser bare 3 ganger for dagen (og da veldig lite)?

Svar:
Forbrenningen går ned så fort kroppen responderer på matinntaket ditt med sult. Sulten forteller kroppen at du mangler tilgang på mat, og dermed tror den at den er i ferd med å sulte i hjel. For å beskytte seg mot sultedøden, så begynner kroppen å gradvis å skru forbrenningen sin ned. Etter et par måneders slanking kan forbrenningen ha komt ned på rundt halvparten av sitt opprinnelige normalstille.

Forbrenningen vil gå ned uavhengig av hvor mange måltider du inntar per dag. Det som avgjør, er hvor mange kalorier du får i deg i forhold til det antall kalorier kroppen forbruker.

Nedjustering av kroppens forbrenning ved slanking, kan unngås helt ved å bruke slankeopplegget PLUSS. Dette opplegget finner du på www.trim.no. Slankeopplegget PLUSS bygger på lagring av kalorier i en “oppspisingsperiode”, hvorpå man i etterkant går over i en slankeperiode der man spiser mindre enn kroppen forbruker. Dette fører til full slankeeffekt uten sult eller reduksjon av kroppens forbrenning.