Hvorfor får noen problemer med stoffskifte, hva kommer det av? Er det bare medisiner som hjelper, og må jeg bruke disse medisinene resten av livet?

     
 
 

Spørsmål:

Jeg har slitt med lavt stoffskifte i noen år nå, og bruker 100 mikrogram Levaxin og 10 mikrogram Liothyrinin hver morgen. Jeg har hørt litt forskjellig i fra leger om at dette er medisiner som jeg må bruke resten av livet. Hvorfor får noen problemer med stoffskifte, hva kommer det av? Er det bare medisiner som hjelper, og må jeg bruke disse medisinene resten av livet? Jeg har også sykdommen ME, og tror du at det kan være sammenheng med at mitt stoffskifte er for lavt, og er det vanlig når man har ME?

Svar:

Lavt stoffskifte er teikn på funksjonssvikt i Thyreoidea – skjoldkjertelen – skjoldbruskkjertelen.

     
 
 

For å oppretthalde «energi forsyning» trenger kroppen stoffskiftehormoner, Thyroxin og Trijodothyronin. Passe mengde gir «passe krefter», passe våkenhet og kroppstemperatur. For lite hormon – hypothyreose – gir lågare kroppstemperatur, mindre krefter, treigere hjernefunksjon, vektauke, økt kolesterol, mm. For mykje skjoldbruskkjertel hormon -hyperthyreose- medfører økt kroppstemperatur, ofte varmekjensle, vekt tap, uro , søvnvanskar , hjertebank..

Utskillinga av Thyroxin fra skjoldkjertelen er styrt via hormoner fra hypofysen som samordner informasjon fra kroppen om kor mykje som trengs.Alle nyfødte blir testa for om dei lager «nok» thyroksin, fordi medfødt mangel medfører psykisk utviklingshemming dersom dei ikkje får behandling med hormonerstatning (Thyroxin – Levaxin ) frå starten, og de må så langt ein kjenner til bruke det resten av livet.

     
 
 

Vanligaste form for hormonmangel på verdens basis og i «gamledagar» i Norge er/var jodmangel. Jod inngår i thyroxin, og ved mangel blir det laga for lite, og ein utvikler Struma og hypothyreose. Struma vil sei unormal vekst av skjoldkjertelen, som oftast er det ikkje kreft, men kreft førekjem og.

Som med så mange andre «sjukdommer» har «stoffskifteproblem» slik du beskriver ikkje berre ein årsak, men kan skuldast ulike faktorer der arv er vesentleg. Arven ser ut til å ha å gjere med tendens til å få autoimmune sjukdommer, slik at ein rett som det er ser andre sjukdommer sammen med «lavt stoffskifte», slik som Addison, Diabetes, Hypoparathyreoidisme, leddgikt, muskelgikt, Sjøgrens syndrom, B12 mangel… Ein trur at visse vevstyper «disponerer» for autoimmune sjukdommer, der kroppens immunforsvar går til angrep på kroppen sjølv.

Det har lenge vore kjent at Cøliaki – glutenintoleranse «disponerer» for autoimmunsjukdommer, deriblandt stoffskifte sjukdommer, og det er vanleg tilbakemelding at også stoffskifte problem og tilhøyrande leddsmerter og konsentrasjon bedrer seg med glutenfri diett.
Om du må bruke Levaxin resten av livet vil være avhengig av om du har effekt av andre tiltak som diett og litt kva årsaken er.

     
 
 

ME – Myalgisk Encephalit – Kronisk Utmattelsessyndrom, er langt meir omstridt og omdiskutert sjukdom. Det veit dei fleste som har sjukdommen.Det er fleire vesentlege årsaker til det, at ein finner ingen enkel og klar utløysande felles årsak, at det er få /lite synlege symptom, Symptoma blir oftast klassifisert som psykiske, og medikament som tilsynelatende skal hjelpe «best» er stoff som virker på psyken.

Overlege Vegard Bruun Wyller har i si doktoravhandling vist at ME-pasienter har økt «sympaticus aktivitet», og meiner klart at det er «årsak» til utmattelsen. Det skulle ikkje forundre meg om det er autoimmunitet som ligger bak «økt sympaticus aktivitet» også, men eg kjenner ikkje til at det er vist. Derimot er det ein vanleg observasjon at mage – tarmsystemet er i ulage hos ME pasienter, og at diett bedrer tilstanden hos mange. Det er dei samme negative kostfaktorene som går igjen, sukker, gluten, mjølk. Om det er opioide peptider fra gluten, mjølk og gjær + ulike alkoholer fra gjærsopp som

     
 
 

er «årsaker» vil muligens framtida vise. Iallefall dersom magen blir bedre, så blir ofte resten av kroppen og litt bedre. Å prøve diett ved ME er slik sett på sin plass.

Du spør etter sammenhenger – eg trur at begge diagnosene kan ha med arveleg disposisjon for å utvikle kroniske sjukdommer. Disse sjukdommene har med nedsett evne til å tåle/takle ulike infeksjoner, og andre miljøbelatninger der både tungmetall og matvarer har ein plass.

Opplysningene som gis av Frimm.nos eksperter er kun veiledende og generelle, og må ikke erstatte kontakt med lege eller behandler.

 

Artikkelen er hentet fra www.frimm.no