HVA VIL DET SI Å VÆRE LEI? Å være lei betegner en kjent tilstand for de fleste. Den inntreffer momentant, og er ofte ansett som ufarlig og nærmest bagatellmessig.
”Lei” er en følelse

Først og fremst er å være lei en følelse. Innenfor psykologien og allmenn oppfatning, så er denne følelsen en negativ følelse som er vond og plagsom å ha. Den betraktes vanligvis som nærmest overfladisk, flyktig og hurtig forbigående. Tilstanden/følelsen løper side om side med det å “kjede seg”, ha kjedsomhet, at det er kjedelig. Følelsen av å være lei kan bygge seg opp til å bli i seg selv en psykisk lidelse, og blir graden av følelsen/tilstanden alvorlig nok, så kan konsekvensene blialvorlige og omfattende.
Å være lei går mer mot kjedsomhet, mens
depresjon går mer mot tristhet. Det kan være
vanskelig for utenforstående å se forskjell på
de to følelsene og tilstandene, da de på flere
områder samsvarer med hverandre.
Motivasjonssvikt
Å være lei kan betraktes som en tilstand der det mangler motivasjon. Inspirasjon er mangelvare. Man kjeder seg. Gløden er borte og alt blir et slit. Aktivitet som ellers kunne gi påfyll av energi og overskudd, blir til noe som bare suger krefter og overskudd ut av organismen.


Aktivitetssperre
Når en er lei, så vil denne følelsen føre til en tilstand der all aktivitet kan bli et slitsomt ork. Etter hvert som graden av denne negative følelsen tiltar, så vil den som utsettes for dette, gradvis bli mer og mer passiv og i ro. Når alt koster krefter, så blir man etter hvert energibesparende. Ved å være i ro og ikke gjøre noe, så er man mest mulig sparende på det psykiske overskuddet. Aktivitet kan rett og slett gjøre vondt (være en lidelse og et utmattende åk).


Graden av følelsen ”lei”
Blir følelsen av å være lei noe som blir vedvarende over lengre tid (3-6 uker), så kan man betegne tilstanden som en lidelse på lik linje med angst og depresjoner. Både angst og depresjoner er følelser, negative sådan, og hver av de negative følelsene kan betraktes som navn på lidelse.
TIDLIG KRØKES FORVONDT LEI Å BLI
Følelsen av å være lei, opptrer hos
barn, voksne og eldre. Hos barn
betegner man ofte denne følelsen
som kjedsomhet Barn viser ofte en
sterk og kreativ adferd som starter
og vedvarer som respons og
motstykke mot den vonde følelsen
av å være lei.
Gammelt ordtak
Folk fra Haugesundsområdet har et gammelt ordtak. De sier “eg trega meg syge”, altså “jeg kjeder meg syk“, og det er akkurat det som kan skje, man kan kjede seg syk. Man kan bli både psykisk og fysisk syk.


Dersom tilstanden/følelsen av å være lei, blir vedvarende og kommer opp på et visst og kanskje stigende nivå, så kan det for den det gjelder bety at vedkommende går inn i en inntil alvorlig sinnslidelse. Når tilstanden av å være lei når et maksimalt klimaks, så kan det oppstå livstruende psykosomatikk.


Innenfor psykologien så kan følelsen og tilstanden av å være lei, forvekslende ligne på og i en viss grad samsvare med tilstanden/følelsen av å være deprimert (depresjon). De to skiller seg ved de ulikhetene at depresjon er knyttet til det å være trist, samt å være i et “gitt opp” – modus, og å føle motløshet ogumulighet.