Løpstrening kan bygge opp treningsgrunnlaget ditt og formen din, samt medføre økt livskvalitet, ro og glede.

Løpingkan væretrening, meditasjon og medisin


LØPiNG KAN GI ØKT OVERSKUDD OG LIVSGLEDE: Løpstrening kan bygge opp treningsgrunnlaget ditt og formen din, samt medføre økt livskvalitet, ro og glede.
SE PÅ BARNA: Hvor ofte utfolder de seg
ikke med å løpe? Løping kan være et
uttrykk for energi, glede og fysisk
utfoldelse.
God trening
løping er en fantastisk fin treningsform. Så godt som hele kroppen får trening (spesielt beina selvfølgelig), og kan ikke bare medføre at du blir sterkere, mer utholdende og i bedre form, men kan også gi deg større fred og ro i etterkant. Dette har trolig sammenheng med at løpingen kan utløse endorfiner og gledesstoffer


En del mennesker som jevnlig bedriver løpstrening, beretter om at treningen deres kan gi meditasjonslignende opplevelser. Plutselig kan det inntreffe en tilstand av total fred og harmoni, og løperen føler at han eller hun nærmest flyter bortover veien. Dette fenomenet kan være det som på engelsk kalles ”runners high”. Mange tror den meditative tilstanden i stor grad skyldes at kroppen skiller ut betydelige mengder endorfin (kroppens morfin). Ikke rart at mange urtøvere nærmest er avhengige av løpstreningen sin.

RUN 4 FUN: Dersom du kjenner at
treningen gir deg økt energi, livsglede
og overwskudd, så begynn for all del
ikke å gi jernet enda mer. Dersom du
klarer å holde tilbake, så vil du kunne
flyte på toppen av organismens
overskudd. Det gjelder å holde på den
positive treningsfølelsen.

Hvorfor virke som meditasjon?
Det er grunn til å tro, tro at løpingens rytmiske, jevne og kontinuerlige bevegelser, er med på å sette utøveren inn i en situasjon der tankevirksomheten kan avta og bli mindre. Det kan såldes oppstå en harmonisk tilstand der kroppen jobber av seg selv på egenhånd mens tankevirksomheten avtar. Det kan også ha en kjemisk forklaring, der det er endorfiner som spiller noe eller hele rollen for hvorfor den meditative tilstanden kan inntreffe.


Løping som medisin
Løpstrening kan medføre større psykisk overskudd, økt velvære, mer ro og fred, og virke stressdempende. Det sier seg selv at her har man et potensielt virkemiddel som kan virke som reneste medisinen. Det tas forbehold om at psyken ikke streker imot aktiviteten, og at utøveren er uthvilt, trener riktig, og løper på positivt overskudd i både muskler og kretsløp.