Trøtthet senker ytelse og prestasjoner, og er ikke noe du skal streve etter. Du skal unngå trøtthet!HIRED, TIRED, FIRED..


Trøtthet senker ytelse og prestasjoner, og er ikke noe du skal streve etter. Du skal unngå trøtthet!


Er det noe jeg ikke har fått med meg? Er det sammenheng mellom utmattelse og hastighet som ingen har fortalt meg om? Finnes det noen studier som viser at om du blir dyktig sliten på trening og du gjør det ofte nok, så vil du bli raskere? Vil du ved å drive trening med kronisk slitne bein øke din styrke og dine evner i konkurranse?

Eller kanskje utholdenhetsidretter har forandret seg i det siste. Kanskje meningen med trening er utmattelse og ikke være raskere i konkurranser?
GNIST & ENERGI & OVERSKUDD: Hele organismen
bygger på systemer der funksjonaliteten er på
topp når energinivået er på sitt høyeste og beste.
Meningen er at du skal holde disse energinivåene
oppe og ikke tappe dem ut. Bygg overskuddet
opp, ikke bryt det ned, sønder og sammen. Det
er en grunn til at folk som hardtrener går fokjøla
støtt. Immunforsvaret raser sammen når
overskuddet ikke får lov til å være hjemme.


Jeg dveler litt ved dette spørsmålet fordi mange sier til meg at de ikke tror de får treningseffekt uten at de kjenner at de virkelig har trent. De samme utøverne ønsker å trene for å yte bedre i konkurranser.

En rekke nyere studier ble gjennomgått for å se om det er sammenheng mellom utmattelse og yteevne. Av over 2000 studier var det ingen som viste at om en utøver ble sliten mange nok ganger så ble de bedre.

Dette gjør sitt til at jeg tror at utøvere som hele tiden trener seg til tunge bein gjør en feil.

Svært mange utøvere er vanskelig å trene på grunn av at de ikke tror på dette. De legger på noen ekstra mil eller litt hardere økter.

De som klarer å dempe tempoet klarer på sine kvalitetsøkter å utøve maks. De føler seg fit for fight når de har intervalltrening, bakketrening eller tempotrening. Dermed blir musklene, nervesystemet, det kardiovaskulære systemet og energisystemene blir påvirket optimalt. Idet man har fått noen dager til recovery for å sørge for adaptasjon, kan man påvirke optimalt igjen.

Treningsideen er ikke komplisert og baseres på denne filosofien: Gjør den minste andelen av den mest effektive treningen til riktig tid.”
LYN OG TORDEN: Blir uværet sterkere og sterkere jo
mer krefter og energi det tapper ut? Nei, det avtar og
blir svakere. Så ikke tøm deg for krefter og tro at du
skal få mer krefter av det. Det er naturstridig
tankegang. Behold overskuddet og bygg det opp.
Snart begynner det å tordne rundt deg på gymet! Du
føler deg som et lyn fra klar himmel, og sånn.


Det er altså av og til at det er riktig å drive høyvolum trening, men ikke nødvendigvis så mye som mulig. Det er vanligvis i grunntreningsperiodene. Det er også tidspunkter der høy-volum ikke er klokt, men heller raskere, mer konkurranse-spesifikk trening er riktig. Dette er formtoppingsperioden.

På denne tiden av året (juni) er de fleste utøvere i formtoppingsperioden. Noen få har returnert til grunntreningen for å reetablere sin generelle form som man kan ha mistet pga lang konkurranserik vårsesong. I alle tilfeller er det viktig å vite hva du ønsker å få ut av treningen. Når det virker så lett, er det mange som ikke ser ut til å få det til. De legger inn utallige mil når de heller skulle prøve å bli raskere. Og når de skulle bygge opp en base med generell form, driver mange det for hardt.

Når du finner ut av atfor hard trening står i veien for å bli raskere og bedre, og gjør de nødvendige forandringer der etter, vil du få framgangen i fart framover og oppover dit alle gode resultater venter på deg.