Så å si alle som trener styrke ønsker mer muskler. Ja helst så mye muskler som mulig, på så kort tid som mulig. Er det ønskelig kan en spørre seg ?Markløft er en veldig god øvelse for å bygge
opp styrke i nær sagt hele kroppen. Veldig
bra for beina, ryggen, skuldre og armer.
Hvis man ønsker å bevare god helse, trene med et minimum av skader/problemer samt ha en jevn progresjon over mange år så kan det forsvares å trene med tanke på en muskeltilvekst som ligger under den maksimale som kan oppnås. Dette kan forklares ved å se på noen av de forandringene som inntreffer i muskler, sener og skjelett når man trener styrke. Enkelt forklart skjer bl.a. følgende:


-Musklene øker i tykkelse og styrke


·Musklenes evne til å transportere næring og slaggstoffer øker


·Nervesystemet blir mer effektivt


·Skjelettet øker i tykkelse og styrke


·Sener/ligamenter blir sterkere


Utfordringen for den styrketrenende ligger i at disse ”systemene” utvikler seg i ulik hastighet og er i tillegg avhengig av hvordan du trener.


Øker volumet av muskulaturen for raskt så sliter den med og utvikle evnen til transport av næring/slaggstoffer. Effekten av det er lengre restitusjonstid samt større problemer med å holde på ervervet masse.


Kroppens muskelfester, sener/ligamenter skjelett og nervesystem utvikler seg tregere enn musklene og sjansen for overtrening og skader øker hvis du hele tiden trener med tanke på maksimal muskeltilvekst.


Ett periodisert treningsopplegg med variasjoner i rep-antall, intensitet og mengde vil kunne redusere sjansen for de ulike problemene som er beskrevet ovenfor.


Med et periodisert opplegg vil du kunne ha ulikt fokus i ulike perioder:


Tyngre trening(lav-rep) for ”herding” av nervesystemet, muskelfester, sener/ligament og skjelett og lettere trening(mindre mengde og/eller høy-rep) for restitusjon av de ulike systemene samt utvikling av transportegenskapene


Bruker du styrketreningen som et redskap for å forbedre deg i en bestemt idrett blir spørsmålet om optimal muskeltilvekst spesielt viktig. I idretten din har du ofte en del andre faktorer som er vel så viktig som muskelstyrke/volum.


Det kan være fleksibilitet, kondisjon, kroppsvekt og relativ styrke. Alle disse egenskapene kan bli potensielt skadelidende dersom utviklingen på styrketreningssiden går for raskt.


De andre faktorene må gis tid til å følge med den muskulære utviklingen for at prestasjonen i din idrett skal bli relativt sett forbedret.