En slik metode egner seg best for utholdenhetstrening som drives med jevnt tempo over tid. Ved å bruke en klokke, gjerne stoppeklokke, kan en måle hvor lenge en holder på med en aktivitet.


En slik metode egner seg best for utholdenhetstrening som drives med jevnt tempo over tid. Ved å bruke en klokke, gjerne stoppeklokke, kan en måle hvor lenge en holder på med en aktivitet.

For at det skal bli så riktig som mulig er det viktig at tempoet holdes jevnt under hele treningen, og mellom de forskjellige treningene fra uke til uke. Antall minutter/timer vil da angi treningsmengden, som økes ved å legge til flere minutter.

* Ved å kombinere måling av tid med måling av distanse, vil en kunne få en enda bedre kontroll av treningsmengden.