KOSTTILKUDD FOR MAKSIMAL FRAMGANG: MCT står for mediumkjedete fettsyrer, og tas opp av kroppen direkte i mitokondriene.

   
 
 

Denne studien viste at daglig inntak av mediumkjedete fettsyrer (MCT) ga bedre prestasjonsevne og sparte glykogen til fordel for økt bruk av fett som energi.

Forsøkspersonene fikk et måltid hver dag som bestod av enten 6g MCT eller 6g LCT (langkjedete fettsyrer), og ble så testet på en ergometersykkel ved 60% og 80% av VO2max. De som inntok MCT kunne sykle dobbelt så lenge,laktatnivåene var lavereog subjektiv følelse av intensitet (Rating of Perceived Effort – RPE) var lavere. MCT er unik ved at den opptas direkte i mitokondriene som energi på samme måte som karbohydrater, i motsetning til andre fettsyrer som først lagres i fettcellene før de kan mobiliseres og forbrennes.

   
MCT-olje har vist seg å være et
svært spennende og virksomt
kosttilskudd. Det har blitt benyttet
både som prestasjonsøkende og
som slankemiddel,
 

Kilde:
J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2009 Apr;55(2):120-5.

Effect of ingestion of medium-chain triacylglycerols on moderate- and high-intensity exercise in recreational athletes.

Nosaka N, Suzuki Y, Nagatoishi A, Kasai M, Wu J, Taguchi M.

The Nisshin OilliO Group, Ltd., Yokosuka, Kanagawa, Japan. n-nosaka@nisshin-oillio.com

Medium-chain triacylglycerols (MCT) are known to hydrolyze readily and completely to fatty acids and to be metabolized more easily by beta-oxidation than long-chain triacylglycerols (LCT). Therefore, we investigated the effect of 2 wk of ingestion of food containing a small amount (6 g) of MCT on energy metabolism during moderate-intensity exercise and high-intensity exercise in recreational athletes. For comparison, the subjects were administered food containing MCT or LCT for 14 d, and were instructed to perform cycle ergometer exercise at a workload corresponding to 60% peak O(2) uptake (VO(2)) for 40 min followed by a workload corresponding to 80% peak VO(2) until exhaustion. Blood lactate concentration, VO(2), VCO(2), and rating of perceived exertion (RPE) were measured at rest and during exercise. The exercise time to exhaustion at a workload corresponding to 80% peak VO(2) was significantly (p<0.05) longer in the MCT trial (10.2+/-7.6 min; mean+/-SD) than in the LCT trial (5.8+/-3.3 min). Blood lactate concentration and RPE during exercise were significantly (p<0.05) lower after ingestion of MCT-containing food. Fat oxidation rate was higher and carbohydrate oxidation rate was lower during exercise in the MCT trial than in the LCT trial, but the differences were not significant. These results indicate that the ingestion of MCT-containing food may suppress utilization of carbohydrate for energy production because of increased utilization of fatty acids for generating energy. In conclusion, our data suggest that short-term ingestion of food containing a small amount of MCT suppresses the increase in blood lactate concentration and RPE during moderate-intensity exercise and extends the duration of subsequent high-intensity exercise, at levels higher than those achieved by ingestion of LCT-containing food.

Artikkelen er hentet fra myrevolution.no, og er skrevet av Børge A. Fagerli.<BR>