Å IKKE TÅLE AKTIVITET: Utmattelsen kan komme og sitte i både hode og kropp. Lidelsens opphav og virkning, kan være at pasienten ikke tåler aktivitet og belastning. Passivitet og nærmest handlingslammelse kan bli resultatet.

ME (Kronisk utmattelsessyndrom), er en tilstand som er en belastningslidelse
Å IKKE TÅLE AKTIVITET: Utmattelsen kan komme og sitte i både hode og kropp. Lidelsens opphav og virkning, kan være at pasienten ikke tåler aktivitet og belastning. Passivitet og nærmest handlingslammelse kan bli resultatet.


Hva menes med belastningslidelse?
Med begrepet ”belastningslidelse”, mener jeg absolutt alt som er belastende. For hodet er dette ting som alle sanseinntrykk og/eller bruk av hjernen. Også følelsene gir belastning. Hos noen ME-pasienter så kan overbelastning psykisk eller fysisk, føre til at det kroniske utmattelsessyndromet oppstår, men det trenger ikke være opphavet for alle pasienter. Men så fort utmattelsessyndromet er der, så vedvarer det på grunn av manglende evne og mulighet til å være i aktivitet (utsette seg for belastning). Pasienten må passe seg/vegre seg for mangt og mye og det meste, for å bevare mest mulig av det lille overskuddet som finnes.
I STEDET FOR Å FÅ ENERGI VED AKTIVITET,
så opplever mange me-pasienter at
aktiviteten tar fra dem kreftene og
reduserer overskuddet.
For den med kronisk utmattelsessyndrom så gir ikke noe økt overskudd, og det skal lite til før utmattelsen forverrer seg. Pasienten er låst fast. ME = aktivitetssperre, og pasienten tåler lite av fysisk og psykisk belastning. Mye tid går med til å holde seg i ro og prøve å finne hvile.


Å ikke kunne gjøre noe
Det å bli satt ut av spill i den grad at man ikke kan jobbe, ikke trene eller ha gjøremål og aktiviteter å oppholde seg med, fører raskt pasienten inn i en lidelse. Man blir fanget i en virkelighet der man er tvunget stillesittende, passiv og overlatt til sine egne tanker. Kjedsomhet, det å være lei, føle seg tom, nedfor, ja rett og slett ha det vondt, er som regel resultatet av den nedstengningen ME-pasienten opplever og må leve med.


Å bli frisk – Flere veier til Rom
Det finnes ingen eksakt oppskrift på hvordan man kan bli frisk, men at man kan bli frisk av ME det er sikkert. Noen pasienter jobber seg ut og opp av det, andre blir og kan oppleve og spontant bli bedre/frisk, mens andre synes å hele veien måtte leve med lidelsen, men dog med en lidelse som går opp og ned. Det kan finnes mange veier som leder pasienten til bedre og friskere tider. Man skal altså ikke konkludere med at det kun finnes èn løsning som gjelder for alle.