DOSERELATERTE BIVIRKNINGER: Tusenvis på tusenvis av kroppsbyggere, vektløftere og styrkeløftere har brukt inntil sinnssvake høye doseringer uten at de har fått vedvarende psykiske problemer i etterkant. Det indikerer at ved fornuftig og terapeutisk dosering så er psykiske vansker kanskje ikke noe problem i det hele tatt.

 

 

Media og leger slår opp at psykiske problemer florerer som følge av bruk av anbole steroider. Igjen ser jeg en overdrivelse av hvor stort problem og omfang det er at mange idrettsutøvere og privattrenende alene (folk som driver med styrkeidrett og kroppsbygging), får psykiske problemer som følge av bruk av anabole steroider. Det settes gjerne fokus på voldsom aggressivitet, drap og selvmord. Mens dette kan være sant for en bitteliten brøkdel av brukergruppen, så hører det med til denne overdrevne, helsvarte historien at de svært få som det tipper helt over for, de har så godt som i alle tilfellene inntatt sinnssvakt høye doseringer der de har inntatt like mye anabole steroider per døgn som de kunne klart seg med en gang per uke eller enda lenger, kanskje annenhver uke. Disse helt vanvittig høye dosene de forteller i grunn at anabole steroider må være en svært trygg medisin når den i slike forferdelig overdrevne doser selv ikke da medfører alvorlig skade og død. Hadde du tatt en nær sagt hvilken som helst annen medikamenttype, så ville et tilsvarende idiotisk høyt inntak i løpet av kort tid ha medført skader på indre organer og vev, samt potensielt ha ledet til alvorlig skade og gjerne dødsfall som følge av overdose.

Bivirkningene er selvfølgelig doserelaterte
Alle forstår at det er forskjell på å ta et par drammer eller styrte to flasker brennevin. Mens to drammer bare gir deg en fin flyt i en god følelse, så vil to flasker brennevin ned på styrten potensielt medføre alkoholforgiftning, alkoholsjokk, overdose og med påfølgende dødsfall. Så du ser at ett og samme stoff i forhold til dosene det opereres med, kan rangere fra så å si kun positiv virkning og nedover til svært negative konsekvenser som alvorlig skade og død. Slik er det også med anabole steroider. Dersom pasienten bruker lave terapeutiske doser som ikke fører til konvertering og aromatisering (for mye testosteron i systemet fører til at kroppen omdanner det til østrogen), så vil ikke det opptre noen form for psykiske vansker og problemer. Selv har jeg tidligere prøvd kurer der dosene var oppe i over 1250 milligram med testosteron per uke de siste to ukene av en åtteukerskur, og det er en dosering som jeg i dag anser for å være svært høy, det blir en daglig utskillelse på opptil over 100 milligram testosteron. Kroppen skiller ikke ut mer enn rundt 10 mg per døgn når den fungerer på sin egen naturlige produksjon av testosteron. Dette nivået medførte raskt av testosteronet konverterte til østrogen (aromatisering av testosteron til østrogen), men selv dette høye inntaket av anabole steroider førte ikke til noen slags endring av min psyke og/eller ledsaget meg til psykiske problemer. Det vil si at jeg hadde psykiske problemer som vedvarte i ni år før jeg prøvde en kraftig kur med anabole steroider i en alder av 21 år. De psykiske problemene vedvarte som vanlig gjennom kuren, og de fortsatte etter at kuren var avsluttet. Så min personlige erfaring er at selv inntil relativt høye doser medvirker, påfører eller akselererer psykiske problemer. Det sier meg at ved inntak av langt lavere, terapeutiske doser så er utøveren relativt trygg opp mot det å utvikle psykiske problemer, jeg anser ikke dette som en bivirkning mange vil komme til å føle på. Det er selvsagt mulig at enkelte vil føle seg ekstra tom, gåen og kanskje litt nedfor dersom de går rett av kuren og testosteronnivået går rett til bunns i 3-4 uker, men dette kan motvirkes ved å gå ned på en minimums vedlikeholdsdose som sakte reduseres. Da kan kroppens egenproduksjon sakte ta seg opp igjen mens det fortsatt administreres anabole steroider slik at testosteronnivået ikke går i bunnen. Jeg lot imidlertid testosteronnivået gå akkurat helt ned til bunns etter at jeg hadde prøvd min første kur. Og det tar og tok èn måned før testosteronproduksjonen er oppe og går som normal igjen. Jeg opplevde ingen oppdukkende psykiske problemer. Jeg opplevde ingen endring av eksisterende psykiske problemer. Jeg opplevde ikke at anabole steroider medførte til noen andre påvirkninger av psyken min enn at matlysten forbedret seg radikalt etter at jeg hadde gått fire uker av kuren, samt at i uke åtte, den siste kuruken, så tok libidoen helt av og det var noen dager der da jeg var og ble sprengkåt. Det er i denne perioden på en ukes tid mulig at jeg kunne merke noe økt aggressivitet uten at jeg opplevde en eneste episode der jeg var eller ble sintere enn jeg ellers ville ha blitt. Men jeg kobler økt sexdrive med parallelt økende aggressivitet, så det er mulig at underliggende mulighet for å gå inn i en mildere form for ”steroid-rage” var tilstede. Men jeg forbinder steroidedrevet raseri for å være sterkt knyttet til bruk av vannbaserte anabole steroider. De går rett til hodet og virker i løpet av bare noen få timer etter inntak med sprøyte eller oralt, men jeg rører ikke vannbaserte steroider og de er heller ikke noe populære blant kroppsbyggere da de må administreres så ofte som 3 – 4 ganger per døgn. Jeg tror det kan være vanskelig å få tak i vannbaserte anabole steroider i dag.

Videre merket jeg meg at når jeg satte en sprøyte med testosteron ute i kuren etter å ha passert uke nummer fire, så kjente jeg en fred og tilfredshet i kroppen, samt at jeg kunne bli søvnig og at søvnbehovet økte noe. Da jeg gikk av kuren etter åtte uker, da gikk det en hel måned før jeg fikk all det kunstige testosteronet ut av kroppen og systemet. Dette grunnet i mitt altfor høye inntak. Men altså etter en måned falt plutselig testosteronnivået mitt helt i bunnen, og da forsvant det økede søvnbehovet og det ble erstattet av en mild til moderat søvnmangel, det var noen netter der en ukes tid jeg mistet betydelige deler av nattesøvnen. Stressnivået økte noe og jeg merket at matlysten avtok noe. Jeg kunne ikke merke dette som det jeg vil kategorisere som ”psykiske problemer”, nei den benevnelsen kvalifiserer til det jeg tenker på som tyngre problemer som oppstår og vedvarer både i og etter kuren i inntil lengre tid. Så jeg konkluderer med at for de aller fleste pasienter så vil terapeutiske doseringer avvarighet opptil til og med åtte ukers kurbruk, så vil psykiske problemer som oppstår som følge av bruken av anabole steroider, være et svært sjelden problem som de fleste aldri vil stifte bekjentskap med.