Medias uheldige oppslag har nedsatt legers vilje til å bruke anabole steroider til pasienter

0
224

MEDiSiNER ER TiL FOR DE SYKE: Det er ingen tvil om at medisiner ideelt sett kun skal brukes av de syke som trenger medisinene, men dagens bruk av anabole steroider har ført til at legene vegrer seg å bruke omtalte medisiner til pasienter som hadde hatt stor nytte av AAS (Anabole Androgene Steroider)

Medias uheldige oppslag har nedsatt legers vilje til å bruke anabole steroider til pasienter
MEDIENS PÅVIRKNINGSKRAFT: Mediene
har stor makt. Det de setter på trykk, vil
ofte kunne bli oppfattet som mer riktig.
MEDiSiNER ER TiL FOR DE SYKE: Det er ingen tvil om at medisiner ideelt sett kun skal brukes av de syke som trenger medisinene, men dagens bruk av anabole steroider har ført til at legene vegrer seg å bruke omtalte medisiner til pasienter som hadde hatt stor nytte av AAS (Anabole Androgene Steroider)


En kort innføring i saken – leger vegrer seg for å bruke AAS
Pasienter med belastningsskader har vevsslitasje i musker, sener og/eller ledd. For å bedre kroppens evne til å reparere disse skadene, og dermed også fjerne smertene, er en helbredelsesprosess kroppen hele tiden forsøker å få utført, men pasientens daglige belastning kan fort føre til at helbredelsesprosessen ikke får sjansen til å gjennomføre sitt arbeid. Her kunne bruk av anabole steroider utgjort en stor, stor forskjell. For bruk av anabole steroider kan øke kroppens innhentingsevne og oppbygningshastighet med over 50%, hvilket er svært mye og kunne ha betydd svært mye. Men leger vegrer seg for å ta i bruk denne typen behandling, selv om den helt klart ville være den eksakt riktige medisinske behandlingsformen.


Per i dag så brukes det helt feil medisiner på revmatikere og folk med belastningsskader
Det brukes i dag helt feilaktige medisiner på pasienter med belastningsskader. I stedet for å bruke omtalte riktige medisiner (anabole steroider), så benyttes det ofte medikamenter som nedbrytende steroider (katabole), kalr kortison, samt såkalte antiinflammatoriske medikamenter som inneholder acetylsalisylsyre. Begge disse typene medikamenter kan være inntil svært uheldige og skadelige for pasientene.
PÅ FEiL VEi: Det har vært mange innslag i
media med svært negativ omtale av
medisinene anabole steroider. Dette har
vært med på å skape holdninger som har
ført til at leger i dag vegrer seg fra å ta i
bruk anabole steroider som medisinsk
behandling av belastningsskader og
revmatisme.
Media må ta mye av skylden
Leger har uten tvil blitt påvirket inntil svært negativt overfor bruk av anabole steroider til pasienter, gjennom det bilde media har innprentet folk med når det gjelder medisinen anabole steroider. I frykt for å bli hengt ut i media eller få bygd og folk på nakken, så er leger svært forbeholdende og beskjedne og forsiktige med å skrive ut anabole steroider som medisin overfor pasienter som kunne hatt store nytte av disse omtalte oppbyggende medisinene.


Anabole steroider, a second opinion
Leger må nå bare se vekk fra media og det nærmest tabubelagt emnet og begrepet ”anabole steroider”, og heller bare fokusere på legers viten omkring de oppbyggende medisinene, for det er svært viktig at man nå begynner å ta i bruk de riktige medisinene, og ikke fortsette å følge dagens feilaktige medisinbruk overfor pasienter med belastningsskader og revmatikere. Vi kan ikke fortsette å innordne oss etter gammel overtro, myter, løgner, svartmaling, hets, feilaktig syn og bedømmelse og nedrakking og svartmaling, nei nå må vi begynne å se på saker og tings reelle innhold, sannhet og egentlige virkning. Anabole steroider en den eksakt riktige medisinering overfor pasienter med belastningsskader og revmatisme.


Dagens feilmedisinering må nå sin slutt
Dagens feilaktig brukte medisiner som kortison og betennelsesdempende, må nå sin slutt, da disse medikamentene årlig fører til helt opp mot to hundre dødsfall (om ikke mer). Dette er dødsfall som kunne i sin helhet vært unngått dersom man bare hadde nyttet den riktige medisineringen, nemlig med anabole steroider, og ikke disse nedbrytende og farlige medikamentene som betennelsesdempende og kortison.