4 av 10 ansatte i små og mellomstore bedrifter har musearm eller datanakke. En undersøkelse som blant andre Kontor- og Datateknisk Landsforening sto bak, viste at 145 000 personer som jobber med datamaskiner plages av smerte i armer og nakke.


TA HÅNDEN VEKK FRA MUSEN NÅR DU LESER:
Man kan lett bli sittende med fingrene hevet
over musen mens man leser. Ved å bevisst ta
hånden bort fra musen i perioder der man kan
sitte og lese på skjermen uten musbruk, så
kan detaljer som dette føre til vesentlige
endringer i grad av belastning på musarmen
din. Du kan også venne deg til å slappe av i
hånden og la den hvile på musen mens du
leser.

4 av 10 ansatte i små og mellomstore bedrifter har musearm eller datanakke.


En undersøkelse som blant andre Kontor- og Datateknisk Landsforening sto bak, viste at 145 000 personer som jobber med datamaskiner plages av smerte i armer og nakke. Arbeidet foran datamaskinen har gitt oss en arbeidsplass som inviterer til belastningsskader dersom vi ikke innretter oss etter prinsippet om gradvis tilpasning og hvile. Bruk av tastatur og mus er begge arbeidsoppgaver der det legges konstant belastning på oversiden av underarmen der vi finner sener til fingre og muskel som løfter håndleddet.Hvem er mest utsatt?
Stein Knardahl, professor i psykologi, dr. med. og forskningssjef ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, sier til Aftenposten at du er i faresonen for å få musesyke dersom du:

 • Jobber under hardt tidspress.
 • Arbeider mye alene og ikke har støtte i sosiale miljøer.
 • Mistrives eller opplever jobben din som lite spennende.
 • Har dårlig kontroll over egen arbeidssituasjon.


Flest kvinner rammes

Det er flest kvinner som er plaget av musearm, sier Per Morten Hoff som er generalsekretær i IT-næringens interesseorganisasjon IKT Norge, til NRK i et intervju. Han legger også til at to av tre ledere på arbeidsplassene ikke vet at de ansatte har slike plager. Dette vitner om dårlig kommunikasjon og at de omfattende problemene ikke tas på alvor. De rapporterte skadene er sannsynligvis bare toppen på isfjellet.Museskader og stress hånd i hånd

Museskader har altså en tendens til å dukke opp når du presser deg utover det som oppleves som godt. Går vi til treningsteori og idrettslære finner vi dette begrepet omtalt som lystbetont aktivitet. Det innebærer at en adlyder kroppens

Høyt tempo gir høy belastning. Men
faren for belastningsskader er likevel
størst når det totale timetallet vokser.
Økningen kan da fort bli for stor og
vedvare over en viss tid, hvilket er den
store invitasjonen til belastningsskader.
signaler. Man jobber kun så lenge det gir positive følelser, velbehag, ro og glede. Man stanser når det ikke lenger er godt, man stanser når det begynner å bli ubehagelig. Dette er med dagens arbeidspress selvfølgelig lettere sagt enn gjort. Likevel er dette gode råd som en bør ha i tankene: • Hold deg innenfor din vante arbeidsmengde
 • Øk bruken av tastatur og mus gradvis
 • Varier sittestillingen
 • Lær å bruke musen med begge hender, og varier
 • Prøv gjerne en annen type mus, men varier med den gamle
 • Finn hvile for underarmen, det finnes mange forskjellige løsninger, men håndleddstøtten bør være myk
 • Ha tastaturet litt lenger inn på skrivebordet, eller i fanget
 • Forsøk å slappe av i musklene som ikke brukes
 • Ta en pause hver time
 • Bøying og tøying er viktig
 • Kanskje nedsenket skjerm hjelper, det er uansett ikke bra å ha skjermen så høyt at man ser opp på den
 • Muskelen som styrer øynene slapper av når man ser på noe langt borte
 • Sjekk synet, ha riktige briller
 • Indirekte belysning er viktig for å unngå reflekser i skjermen
 • Mange kan ha nytte av å lære seg teknikker for å slappe av.