For å trene riktig og få maksimalt utbytte av tid og krefter, er det viktig at en forstår hvordan kroppen svarer på trening.


VIT at oppbyggende trening er en sak som krever
overskudd. To be at your best, you need the rest.
Muskulaturen bygges kun opp når den har overskudd

Muskulaturen vil kun bygge styrke og utholdenhet når den har overskudd til det. Overskuddet er ikke målbart, men kan kun føles av utøveren selv. Ved overskudd føles muskelen trenbar, den føles sterk og fylt av energi. Man kan generelt betegne følelsen i muskulaturen som god og positiv.


Muskulaturen bygges ikke opp når muskulaturen ikke har overskudd
Når overskuddet er brukt opp, vil treningen resultere i en negativ følelse i muskulaturen. Treningen føles tung, slitsom og lite inspirerende. Muskelen virker treig, mangler fart og styrke og føles trøtt og sliten. Treningen vil med disse negative følelsene ikke føre til framgang i det hele tatt. Tvert i mot kan trening her bryte ned allerede oppbygd treningsgrunnlag og redusere både styrke og utholdenhet.


Muskulaturens respons på manglende belastning
Når muskulaturen er helt uthvilt og belastning uteblir, vil den raskt begynne å miste styrke og muskelstørrelse. Dette kan man eksempelvis se ved beinbrudd og etterfølgende gipsing. Muskelen nærmest kollapser. Etter at gipsen er fjernet, er muskelen blitt uhyre svar og man kan gjerne knapt få den til å løfte noe. Når belastning så påføres, oppdager man at muskelen raskt bygger opp igjen både styrke og størrelse.


Det reelle styrketapet vil være relativt lite ved en periode på 6-8 uker inaktivitet, mens flere måneder vil føre til betydelig tap av styrke, utholdenhet og muskelmasse. Ved langvarig inaktivitet vil det også ta lang tid å bygge opp igjen treningsgrunnlaget. Kortvarig inaktivitet fører altså til dramatiske korttidsvirkninger hvor muskelens kapasitet og størrelse avtar raskt. Dette er ikke et resultat av tapt treningsgrunnlag, men av at muskelens lagring av styrke/utholdenhet/størrelse, går imidlertid tapt. Belastningsnivået er en viktig bestanddel i muskelens lagringsfunksjon.
Muskulaturens respons på økende belastning
Muskelen tilpasser seg økende treningsmengde ved å bli sterkere og mer utholdende. Dette fører også til at muskulaturen vokser og tiltar i størrelse. Muskelstørrelsen øker mest når treningsmengden har et økende krav til den maksimale muskelstyrken.


Muskulaturens tilpasning til belastning er en relativt sakte prosess. Man kan godt sammenligne denne økningen av vevets kapasitet med kroppens hårvekst. Det skjer sakte og sikkert så lenge belastningen ligger på riktig nivå. Dersom belastningen økes raskere enn muskulaturen kan tilpasse seg på samme nivå, vil kroppen imøtekomme den økende treningsmengden ved å begynne å bygge opp det vi i idretten kaller en formtopp. Man vil her kunne se en rask økning av styrke, utholdenhet og til og med muskelstørrelse. Dette er et resultat av kroppens forsvarsmekanisme, der muskelens styrke og utholdenhet ”samles” og settes inn som et motangrep mot den for raskt økende belastningen. Vi snakker ikke om en reell økning av treningsgrunnlaget, den foregår i det samme trege og jevne tempoet uavhengig av formtoppingen, men mer om en komprimering og omforming av det allerede eksisterende treningsgrunnlaget.
Lett og godt, ikke tungt og vondt!
Vedvarer den samme økningen av treningsmengden, vil formtoppen stadig øke på, og treningen vil føles lettere og lettere. En stadig bedre og økende positiv følelse i muskelen indikerer at man nærmer seg en kollaps i muskelens tilpasningsevne og dermed trenbarhet. Muskulaturen bruker opp hele overskuddet sitt i kampen for å overvinne den økende belastningen, og kollapsen fra positiv og lett følelse til negativ og tung følelse, er markant. Så fort muskelen er overbelastet slik, er det kun hvile som kan føre fram til en uthvilt muskel igjen.


10 døgnhvilefør 100% gjenoppbygd overskudd
Når muskulaturen mangler overskudd og er overtrenet, vil det ta10 døgn før den er fullstendig uthvilt. Den første delen av hvileperioden vil muskelen være negativ, trøtt og ikke svare positivt på trening. Når denne perioden er forbi, vil muskelen bli positiv og svare positivt på trening. Muskelen vil her befinne seg på toppen av formtoppen. Videre hvile vil føre til at formtoppen gradvis avtar. Dette skjer samtidig som den jevne og rolige oppbyggingen av muskelens treningsgrunnlag fortsatt finner sted.Riktig trening er:  • Kun trening ved positivt overskudd
  • Kun trening innenfor det vante
  • Økningen må skje sakte og gradvis

Vær klar over at:  • Treningsmengden bør først utvides med volum, før man øker treningsbelastningen.
  • Hard innsats bør ikke forekomme annet enn ved topprestasjoner i konkurranse/tester