Det kjente sitatet fra Jesus sin saligprising: Salige er de fattige i ånden, for Himlenes rike er deres. Og det passer godt som beskrivelse på det å ha ME. Det mangler innhold, energi og aktivitetsmulighet.

   
TRØTT, UOPPLAGT, SVAK OG MED MANGLENDE ENERGI:
Lidelsen kan komme gradvis, men man kan like
gjerne oppleve at lidelsen kommer plutselig og hurtig.
 

ME. (Myalgisk encefalomyelitt/kronisk utmattelsessyndrom), kan ha mange årsaker til at denne lidelsen oppstår, og den kan arte seg på forskjellige måter og i ulik grad. Fellesnevneren for denne lidelsen, er at man er kronisk utmattet, blir lett utmattet, mangler energi, og tåler lite av sanseinntrykk før begeret er fullt.

Hvor kommer Jesus sitt åpningssitat inn i bildet?<SPAN style=”LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 10pt”>
Ånd = innhold. Organismen eller hjernen om du vil, kan skifte til et modus der motivasjon, overskudd og glede forsvinner. Det kan bli tomt og/eller det kan bli drepende kjedelig (å være lei). Pasienten mangler rett og slett innhold (pasienten har mistet ånden/pasienten har ikke ånden). Så hvis noen pasientgruppe skulle ses på som fattige i ånden, så er det desidert ME-pasientene. Og hva angår innhold: Ofte mangler også fysisk kapasitet og krefter.

   
 
 

Prøv å hold deg oppe fysisk- men aksepter det når kroppen eventuelt sier stopp
ME-pasientene kan bli veldig fort slitne av fysisk aktivitet. I stedet for at treningen/aktiviteten, gir glede, økt overskudd og motivasjon, så fører den fysiske aktiviteten ofte bare til at pasienten blir mer utmattet psykisk enn før aktiviteten ble utført.

   
BOMBESJOKK, KRIGSTRETTHET: Disse kan
ha et lignede eller tilsvarende innhold.
 

ME er en knalltøff lidelse
Det er hårde bud, men du må kanskje innse at din fysiske aktivitet må gjennomføres uten de belønningene kroppen vanligvis/normalt sett gir. Du må kanskje innse at du med viljens kraft må tvinge deg selv til fysisk aktivitet. Det skal dog nevnes at ME-pasientene kan bli så dårlige, at de ikke har sjanse og/eller mulighet for å være i aktivitet, det være seg fysisk og/eller psykisk. Men så lenge du orker litt, gjør det meste du kan. Det er fullt mulig å bli frisk fra denne lidelsen. Så mist ikke håpet! Snuoperasjonen kan komme raskere enn du aner, og da kan det gå fort oppover.

Blant de tøffeste lidelsene
ME eller kronisk utmattelsessyndrom kan være en av de kanskje verste lidelsene som finnes. Lidelsen fortoner seg ofte som at det i det hele tatt mangler innhold. Man har ikke lyst, man har ikke motivasjon, man har ikke psykisk overskudd, og man har ikke mye krefter i verken kropp eller hode. Lidelsen har ingen oppskrift på hvordan man skal bli frisk, så ofte forplanter lidelsen seg som å sitte eller ligge på vent. Man må bare holde ut og prøve etter beste evne å holde et best mulig aktivitetsnivå.

   

DE GAMLE ER ELDST. Det er de som har slitt
år etter år med sin lidelse. Jeg lover deg:
Det venter belønning for livet du har levd. I
bibelen står det at den blir frelst og kommer
til evig liv, som holder ut og tror.

Negativ tro holdt meg nede- Gud løftet meg opp
Etter at jeg ble frelst, eller etter at Gud
åpenbarte seg for meg, så var mine tanker om
meg selv, min tro, fullstendig ødelagt og nedbrutt.
Men etterhvert viste det seg at jeg kunne påvirke/
bedre min ME gjennom aktivitet og økende
etterhvert som jeg tålte mer. Og Gud ga meg en
ny, bedre og godtro, og det fikk mye av
ME-lidelsen til å forsvinne. For en tid.

Lidelsen kan komme igjen
Dessverre kan ME ofte komme tilbake. En
del mener at ME er
en medfødt/arvelig
lidelse som vil følge pasienten fra krybbe til
grav, og de har kanskje rett i det i noen
tilfeller, men lidelsen har ihvertfall vist meg
tydelig at den kan komme og gå, og at
årsak og symptomer kan variere mye.

 

Vi snakker om inntil svært alvorlig psykisk lidelse
Jeg har snakket med mennesker som i fortvilelse har ringt meg for å fortelle om sin bekjente eller slektning/familiemedlem, som har fått ME. Det verste tilfellet jeg har hørt om, var en jente som hadde vært sengeliggende alene på et mørkt lydisolert rom i over fem hundre døgn! Innringeren var fortvilet og opprådd over jentens forferdelige tilstand og situasjon, og hele familien led under hennes lidelse. Jeg kunne lite annet gjøre, enn å gi de sanne, trøstens ordene at ME er en lidelse som kan forsvinne like fort som den kommer, og at jenta etter en stund ville bli bedre, ja kanskje til og med helt frisk.

Jeg selv har sittet tre år i rullestol, blitt frisk igjen mens jeg slavisk tvinget meg på ren vilje til å trene (stå oppreist og gå), fra nede på utrolige tretti sekunder treningsmengde første uken. 18 måneder senere gikk jeg åtte timer og tyve minutter hver dag. Da erklærte jeg meg ferdig med ME, men etter en flerårig friskperiode, så klappet jeg sammen igjen. Denne gangen ble jeg så dårlig at jeg var sengeliggende i fire år. Og igjen ble jeg bedre og fikk helsen tilbake både fysisk og mentalt. Etter en god tid som varte i flere år, så dukket ME igjen opp i livet mitt, og denne gangen ble jeg ikke fysisk brutt ned og nærmest ødelagt, men hodet stengte faretruende ned. Jeg manglet totalt glede og ble forferdelig lei, det var ikke sjanse for at jeg denne gangen klarte å være fysisk aktiv. Jeg ble liggende på sofaen og se i veggen i seks år. Seks år i en vond tid, og som jeg selv betrakter som den tredje perioden med ME. Sannelig blir pasientene bedre, og muligheten for at man blir helt frisk, er absolutt til stede!

   
ME KAN VÆRE EN DØDELIG LIDELSE: Jeg har selv
erfart at hjertet begynte å stoppe, og vissheten om
at det var inn i døden jeg var på vei, den kom over
meg. Det var godt og fredelig, og jeg følte meg
lykkelig i denne nedstengingsprosessen av hjertet.
Jeg er i dag ikke i tvil om at jeg var døden nær.
 

Holde ut og stå imot
Per i dag så har jeg slått meg til ro med at jeg bare må vente og holde ut, så vil denne lidelsen passere. I forhold til min tro, så er lidelsen jobben vi gjør på jord, og jeg konstaterer da at jeg har utført i alle fall min del av byrden som må bæres. Men som nevnt, klarer man/orker man, å opprettholde kroppen gjennom fysisk trening, så er det absolutt til å anbefale! På bakgrunn av min egen kamp med og mot ME, så har jeg utviklet et hefte og en fremgangsmåte for å øke den fysiske kapasiteten (treningsgrunnlaget). Heftet anbefales alle ME-pasienter!

Små aktiviteter kan drenene pasienten for energi
ME-pasientene kan bli fryktelig slitne av selv små dagligdagse gjøremål og aktiviteter. Ofte medfører lidelsen også nedsatt selvbilde, redusert selvtillit, angst og depresjoner. Kroppen og hodet blir sjelens fengsel og torturkammer.