Proteinfabrikken a/s har med tillatelse fra Nutraceutical World, gleden av å gjengi følgende artikkel publisert første gang i 1999. Artikkelen er oversatt til Norsk. Kilde : Nutraceutical World, jan-feb 1999 av Dennis Vosen og Julie Wagner

 

Introduksjon

Ion exchange Myse protein isolat , Mikro/Ultra filtrert myseprotein isolater/konsentrater…hva er forskjellen? Myseprotein er myseprotein ikke sant? Feil. Det er viktige forskjeller mellom disse typene av myseprotein.

Hvilken type myseprotein du velger å bruke kan bero på flere faktorer. Men som vi snart skal vise deg, vil ditt valg av myseprotein gi deg store utslag i den nærings og funksjonsmessige effekten du får med supplementering av Myseprotein.

Produksjon av myseprotein

Søt myse, som kommer fra oste ysting, blir eksponert for forskjellige metoder for å fjerne eventuelle, osterester, for så å pasteuriseres, deretter fjernes fettet i en sentrifugal beholder. Etter denne behandlingen er den flytende mysen klar for å bli foredlet til flere typer myse produkter, som Laktose, laktoseredusert myse, 25-80% myseproteinkonsentrater (WPC) Forskjellige demineraliserte mysepulver, melkemineral konsentrater, etanol (alkohol) og i de siste årene WPI.

Produksjon av WPI kan oppnåes ved en av disse metodene

1.)Ion Exchange (IE) (ionebyttet), deretter følger konsentrering og spray tørking.

2.) Mikrofiltrering etterfulgt av Ultrafiltrering (MF/UF) som igjen spraytørkes før pakking. Ion Exchange (Ionebytte prosessen) som benyttes for å produsere WPI, er veldig lik prosessen som brukes for å lage demineralisert vann (bløtt vann), der kalsium og magnesium ioner fjernes ved at ionene blir absorbert mot et statisk plast underlag i kammer, og som igjen vil gjeninnsette saltene i en nøytral pH.

Under produksjonen av WPI ved IE metoden, er den flytende mysen tilpasset en pH på 3-3.5 ved bruk av Fosforsyre, deretter tømmes den over på en vispe tank. Under vispeprosessen vil en del av proteinene feste seg på overflaten inne i plasttanken.. Etter å ha fjernet restene av den delvise deproteiniserte mysen fra tanken. Vil proteinene som har festet seg på innsiden av tanken, “slippe” plastoverflaten i tanken ved at pH verdien økes, dette oppnåes ved tilsetting av en Sodium Hydroxide blanding. PH verdien i denne proteinblandingen blir da tilpasset et ønskelig nivå. Protein blandingen vil deretter bli konsentrert ved hjelp av ultrafiltrering (UF) og omvendt osmometri og/eller vakuum fordampning, og spray tørking. Denne prosessen er en porsjon prosess å ikke en kontinuerlig foredlingsprosses.

Slik ser det ut på et anlegg der omvendt osmometri foregår. Lite å skjønne for de som ikke driver med dette til daglig.

Mikrofiltrering (MF) og Ultrafiltreringsprosessen (UF) for produksjon av

WPI / WPC er en trykkdrevet prosess der den flytende mysen må passere, igjennom to molekylære membraner/plater under trykk. I hvert av disse nivåene vil det bli fjernet uønsket materiale fra Mysen slik som fett og laktose(melkesukker) Når mysen passerer igjennom disse membranene så vil proteinfraksjonene i den flytende mysen ikke greie å penetrere membranen noe laktose og vesken gjør dermed sitter vi igjen med kun det komplette rene myseproteinet.

Mengde av fett og/eller laktose kan i Denne prosessen reguleres slik at ønsket sluttprodukt inneholder mer eller mindre mengde fett og laktose.

Den forbehandlede flytende mysen, som er sentrifugalbehandlet for å fjerne fettet, inneholder små mengder fett ca 0,05%.Ved å kjøre mysen igjennom Mikrofiltrering som en forprosess før ultrafiltrering, vil man greie å oppnå et proteinkonsentrat/isolat som har meget små mengder fett.

I den avsluttende ultrafiltrerende prosessen kan man ved denne metoden greie å oppnå konsentrasjoner helt opp til 90%.

Ved ultrafiltrering prosessen vil også de vannløslige proteinfraksjonene bli samlet opp og dratt nytte av i sluttproduktet.

Proteinsammensetningen

Sammensetningen av de fleste Myseprotein isolater sammenlignes ofte med myseprotein konsentrater.

I realiteten er Myseprotein isolater produsert ved mikrofiltrering og ultrafiltrerings metoden et Myseprotein konsentrat og skal dermed markedsføres som WPC, noe som er et kvalitets stempel for at alle de viktige fraksjonene i myseproteinet er intakt i sin opprinnelige tilstand.

Proteinsammensetninger

ANALYSER WPI SAMMENSETNING 80% WPC SAMMENSETNING
Protein, (N X 6,38) tørr 92% 80,1%
Fett <1.0% 7%
Aske 3.0% 3%
Fuktinnhold 4.0% 4.5%
Karbohydrat (laktose) <1.0% 9.0%

Kilde CFI spesifikasjoner (1997)

Den største forskjellen mellom de forskjellige myseprotein typene (isolater) produsert med henholdsvis IE og MF/UF metodene, er sammensetningen. Whey proteiner produsert ved IE (ion exchange) tar ikke vare på viktige deler av myseproteinet under produksjon, det betyr at nesten 20% av de meget viktige proteinfraksjonene i myseprotein forsvinner i utvinningsprosessen.

Hva dette betyr, skal vi ta for oss senere i artikkelen.

Her følger en oversikt over hva som forsvinner og hva som er forskjellen mellom myseproteinene basert på de to fremstillingsmetodene IE og MF/UF.

Analyser MF/UF WPI Sammensetning % IE (Ion Exchange) Sammensetning %
alpha-Lactalbumin 14.0 25.6
beta-Lacto globulin 55.7 66.0
Bovine serum albumin 1.4 5.9
Imunoglobuliner 2.5 2.5
Glykomakropeptid 20.6 0
Laktoferrin 0.1 0
Peptidfragment 4.8 0

Kilde uavhengig Laboratorieanalyse.

Merkbare forskjeller i mineral sammensetningen er også resultat av de forskjellige Produksjonsmetodene IE og MF/UF

Analyser MF/UF WPI Sammensetning % IE WPI Sammensetning
Kalsium 0.492 0.081
Magnesium 0.059 0.010
Kalium 0.592 0.080
Fosfor 0.242 0.025
Natrium 0.228 0.467

Næringsmessige konsekvenser

Både IE og MF/UF myseproteiner har høye nivåer av disse proteinfraksjoner:

Alpha-lactalbumin, beta-lactoglobulin, bovine serum albumin, og imunglobuliner.

Det som er mer interessant og som er den store forskjellen mellom IE og MF/UF myseproteiner, er de immunologiske og fordøyelse forbedrende proteinfraksjonene som er helt fraværende og ikke finnes i IE (Ion Exchange) myseproteiner.

Disse tre proteinfraksjonene som er av meget stor betydning for et biologisk aktivt myseprotein, er Laktoferrin (LF), Laktoperoksidas (LP), og Glykomakropeptid (GMP)

Fra kappa-kasein. Peptidene som finnes i MF/UF myseprotein kan også ha betydelige næringsmessige fordeler.

Laktoferrin, Laktoperoksidas, og Glykomakropeptid finnes ikke i IE (Ion Exchange)

Myseprotein. Disse proteinfraksjonene finnes i utgangspunktet i den opprinnelige flytende mysen og kan hvis ønskelig bindes opp under Ion Exchange prosessen, men prosessen for å eludere disse er ikke mulig å gjennomføre på en forsvarlig økonomisk måte.

Glykomakropeptidene (GMP) binder seg overhode ikke i denne prosessen og er dermed ikke mulig å gjenopprette i den endelige proteinblandingen.

Laktoferrin binder jern ganske kraftig og gjør dermed jern utilgjengelig for mikrobevekst, jern er essensiell for at mikrober skal kunne formere seg. I tilegg kan deler av Laktoferrin molekylene utøve en direkte bakteriedrepende effekt på visse typer bakterier.

Det antaes også at Laktoferrin molekylene hemmer bakterier til å feste seg på innsiden av magesekken og tarmene, noe som reduserer sjansen for å få infeksjoner.

Antivirus effekten LF har mot visse typer menneskelige viruser er blitt rapportert.

Det er sannsyneligjort at LF gjør dette ved å hindre eller dempe mengden og/eller opptaket av viruser. En annen biologisk funksjon som tilskrives Laktoferrin er beskyttelse mot oksiderende ødeleggelser ved å fjerne overflødig jern som er en katalysator for uønsket formerig av frie radikaler fra hydrogen peroksid som er et resultat av mikrobisk respirasjon.

Denne funksjonen fra Laktoferrin gjør slik at cellenes egen peroksidase kan bryte ned hydrogen peroksidene på en ufarlig måte.

Den anti mikrobe aktiviteten LAKTOPEROKSIDAS (LP) har, er tuftet på en total forskjellig mekanisme i forhold til den Laktoferrin bruker.

LP innaktiviserer og dreper et helt spektrum av mikro organismer igjennom enzymatisk angrep. Til og med virus har latt seg uskadeliggjøre av LP.

Glykomakropeptid (GMP) , stimulerer syntesen og frigjøringen av hormonet cholecystokinin (cck) i tynntarmen . De to viktige fysiologiske ting som startes av CCK under matsmeltingen, er frigjøring av bukspyttkjertel enzymer og sørge for at galle blir utsondret i tynntarmen. Bukspyttkjertel enzymene er viktige for at fett, proteiner og karbohydrater brytes sikkelig ned i tarmene slik at fordøyelsen skal fungere optimalt.

Peptidfragmentene (PF), i MF/UF myseprotein er små deler av protein som finnes naturlig i den proteinblandingen som kommer til tørkeprosessen (spraytørking) Disse proteinenes har fordelen av at de blir brutt ned ytterligere under matsmeltingen (fordøyelsen) og blir raskere absorbert i kroppen enn de andre proteinene. Dette har betydning for idrettsfolk som trener ettersom disse peptidene er raskt tilgjengelige etter inntak. Den raske tilgjengeligheten av peptider vil ha merkbar effekt på innhentings evnen etter trening, spesielt under harde treningsperioder.

Mineralbalansen som vises i tabellen over , viser at MF/UF myseprotein er en bedre balansert kilde for å gjeninnsette mineralbalansen av natrium – kalium og magnesium i Kroppen etter for eksempel trening. Kalsium og forfor spiller en viktig rolle i gjenbygging av skjelettet.

Konklusjon

De ulike myseprotein typene IE og MF/UF er i utgangspunktet ganske like , det er når vi ser nærmere på dem, vi ser at MF/UF myseprotein har en riktigere mineralsammensetning, og at MF/UF myseprotein har de viktige komponentene som gjør myseprotein til det spesielle proteinet det er.

Hva betyr dette for deg som driver idrett?

Idrettsfolk har i alle tider søkt etter det lille ekstra som kan gi dem et forsprang foran konkurrentene. Kostholdet er ekstremt viktig , med et godt kosthold vil innhentings evnen kortes immunforsvaret styrkes og resultatene bli bedre. Bra kosthold gir deg det lille ekstra.

Mikrofiltrert og ultrafiltrert myseprotein har en fullstendigere proteinprofil enn ion exchange myseprotein isolat. Mikrofiltrert og Ultrafiltrert myseprotein bidrar til å øke idrettsutøvernes helse, slik at muskler, fordøyelsesorgan og immunforsvaret har bedre forutsetninger til å fungere optimalt.

Av: Dennis Vosen og Julie Wagner