CALL iN SiCK: Det finnes tilstander da man absolutt ikke skal trene, og hvor man skal ta fri og hvile for å unngå unødvendig slitasje på kroppen.Leger blir ofte konfrontert med spørsmålet om man kan fortsette med å trene eller når man kan begynne å trene igjen.


For å få best mulig råd om dette må man gå til en lege som vet hvilke fysiske krav idretten krever. Dessuten er det viktig å vite om tilstanden til pasienten. Pga usikkerhet hos legen, blir dessverre ofte anbefalingen å holde seg i ro.Noen tilstander krever absolutt tilbakeholdenhet fra trening. Øvre luftveisinfeksjoner med sår hals er ofte vanlig hos idrettsutøvere. Dersom utøveren er feberfri trenger det ikke bety opphold i treningen. Et par rolige dager kan være nok.

Dersom utøveren har feber må han være mer forsiktig. Som en generell regel skal utøveren ikke begynne å trene igjen før han er feberfri. Og etter sykdommen skal han bygge seg gradvis og forsiktig opp igjen. Først etter en uke bør intensiteten være oppe mot normalt igjen.

En av årsakene til at man skal være forsiktig med fysisk anstrengelse ved slike tilstander er faren for å utvikle myokarditt (hjertebetennelse). Noen få tilfeller av plutselig død hos unge utøvere kan muligens skyldes myokarditt, men det er få dokumenterte tilfeller.Nedre luftveisinfeksjoner som bronkitt og lungebetennelsekrever stopp i treningen til sykdomstegnene og senkningen har kommet til normale nivåer igjen. Helst bør det tas røntgen før treningen startes igjen.

Akutt nefritt krever øyeblikkelig stans i fysisk trening. Treningen bør avsluttes helt til urinanalyse gir normale funn og blodtrykket er normalt igjen. Ved en slik tilstand tar det ofte lang tid før utøveren kommer i god form igjen. Gjenopptreningen bør være langsom og gradvis.

Kronisk nefritt er en tilstand som bør føre til at utøveren gir seg med konkurranser. Alle øvelser som gir langvarig hardt fysisk arbeid bør unngås. Moderat fysisk aktivitet har imidlertid vist å ha positiv effekt.Utøvere med urinveisinfeksjonerbør ikke drive trening i den akutte fasen av sykdommen.

Akutt hepatitt bør gi øyeblikkelig stans i trening. En slik tilstand gir et langvarig avbrekk fra trening. Trening bør opphøre til leverforstørrelsen har forsvunnet og leverfunksjonstestene er normale igjen. Gjenopptrening bør skje gradvis og forsiktig. Dette gjelder også ved tilstander som mononukleose (kyssesyke). Den siste kategorien har ofte forstørret milt. Det er en fare for at milten sprekker. Derfor bør fysisk hard belastning, kampsporter, risiko for slag unngås. Forsiktig jogging kan imidlertid overveies.