MOTIVASJONSSVIKT: Den hyppigste årsaken til at folk slutter å trene, er motivasjonssvikt. Men hva kommer denne svikten av?

Mange årsaker
Motivasjonen kan avta og forsvinne like fort som den kommer. Det finnes mange grunner til at utøveren kan miste motivasjonen sin. Vi lister opp de hyppigste og vanligste grunnene til at motivasjonen svikter:

1. Manglende motivasjon.

2. Manglende/lite framgang og forbedringer.

3. Være deprimert og nedstemt.

4. Utøveren er lei, og da blir treningen bare svekkende motstand.

5. Treningen gjør utøveren trøtt/utslitt, og gir ingen positiv ettervirkning

6. Treningen blir kjedelig og dermed et ork.

7. Manglende overskudd som fører til at utøveren føler seg for trøtt/uopplagt til å trene.

8. Treningen reduserer det psykiske overskuddet.

     
 
 

Treningen kan tappe det psykiske overskuddet
Normalt sett/ideelt sett, så skal og vil treningen kunne gi et større psykisk overskudd. Men av blant annet de punktvise grunnene som er nevnt over her, så kan treningen begynne å streke inntil voldsomt. Treningen blir da bare et ork som utøveren på ren vilje må tvinge seg gjennom. Dersom denne motstanden oppstår før og/eller under trening, så kan det føre til at utøveren relativt raskt opplever seg som trøttere, mer uopplagt og med redusert mentalt overskudd.

Hva skal du gjøre for å komme deg i gang igjen?
Å finne fram til ny motivasjon er kanskje det aller viktigste punktet å nevne. Men det finnes dessverre ikke noen oppskrift på hvordan du skal få tilbake motivasjonen, for den kan komme og gå uten tilsynelatende grunnlag og forhold. Men vi nevner to ting som kan hjelpe:

1. Ta deg fri fra all trening og legg vekk alt som har med trening å gjøre (2 – 8 uker).

2. Finne fram til inspirasjonskilder. Det kan være nettsteder, tv, filmer og/eller bøker.

Motivasjonen kommer tilbake
Vær ikke redd for å ta noen uker fri fra alt som heter trening. Ofte vil det kunne medføre at lysten på trening kommer tilbake, og det kan bety at også motivasjonen er i ferd med å komme tilbake. Opptil noen uker, ja kanskje til og med måneder, så vil et fullstendig treningsavbrekk kunne føre til at lysten, energien, motivasjonen og lysten på trene, kommer tilbake.