Avriving av muskelfeste, en muskel som slitner. Dette er i en hver treningssammenheng noe av det verste som kan skje.

Avrivning

Armen er lagt på operasjonsbordet og klargjort for det kirurgiske inngrepet. Senen som fester bicepsen til underarmen er slitt av.Trening av maksimal styrke og kroppsbygging innebærer ofte at utøvere presser seg hardt. Denne typen tung og tøff trening innebærer alltid en skaderisiko hva angår skadersom belastningsskader, strekkskader, overrivninger og i noen sjeldnere og mer ekstreme tilfeller: Avriving av muskel/sene/muskelfeste.

Det skulle ikke være nødvendig å presisere at avrivning av en muskel er den verste typen skade en utøver kan pådra seg. En slik skade kan ikke reparere seg selv, og krever i alle tilfeller kirurgiske inngrep og operasjoner. Selv om de fleste slike alvorlige skader vil kunne la seg utbedre og rettes opp, så vil det i alle tilfeller bety lang innhentingstid med hvile i den første perioden og senere en meget forsiktig og gradvis opptrening igjen.

En avriving kan oppstå som følge av flere ulike tilnærminger, men det er i treningssammenheng alltid at vevstypene utsettes for altfor mye, tung eller hard belastning. Det kan være at muskulaturen har blitt utsatt for en for stor og for raskt voksende treningsmengde over tid, noe som vil kunne føre til en gradvis svekkelse. Dette kan føre til at skaden inntreffer under en treningsøkt som slett ikke trenger å være så veldig tøff og hard.

Avrivning kan også oppstå akutt uten noen foregående og gradvis overtrening. Dette skjer som regel når muskulaturen er svært uthvilt og veldig kraftfull. Kombinert med svært tung belastning samt at utøveren presser seg til det ytterste, kan den maksimale muskelstyrken overstige slitestyrken i muskelvev, bindevev og muskelfeste.

Senen tilhørende bicepsen trekkes ut, før den sys på plass.Hvilken type trening gir størst risiko for at avrivninger kan oppstå?

– Allmaksimal styrketrening som utføres med veldig høy innsats, dvs. at utøveren presser seg veldig hardt med tunge vekter.
– All trening som utføres med høy innsats, dvs. all trening hvor utøveren presser seg veldig hardt. Man ser f.eks. skader som overrivninger og avrivninger hos sprintere.
– Styrketrening/kroppsbygging der utøveren trener med et lavt volum i treningen. Det vil si at treningsmengden består av svært få sett, at det trenes sjelden og gjerne også med få repetisjoner.

Det er viktig å kjenne til at volumet i treningsmengden og i vår daglige fysiske aktivitet, er den viktigste forebyggende faktor når det gjelder belastningsskader. En treningsmengde med mange sett som trenes ofte, og som kroppen er vant til, bygger opp slitestyrken i bindevevet og gir tålbarhet og seighet i alle vevskonstruksjoner i muskulaturen. Dette beskytter og forebygger mot skader som overrivninger og avrivninger.

Program som følger et oppsett av svært få sett og hvor det trenes sjelden, er speseilt farlig når utøveren i tillegg trener med svært tunge vekter og presser seg til det ytterste. Tidlgere mr. Olympia, Dorian Yates, er et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå. Han rev av flere muskler og måtte ha flere operasjoner. Han måtte til slutt trekke seg fra hele karrieren på grunn av den alvorlige skadeproblematikken. Yates var kjent for å trene med ekstremt lavt volum kombinert med veldig hard innsast og tunge vekter. Men også flere andre kroppsbyggere i eliten har pådratt seg alvorlige overrivninger og avrivninger. Mens Dorian Yates slet av både bicepsen og tricepsen, så slet Paul Dillett og Kevin Levroneover brystmuskelen sin.

Disse kroppsbyggernefikk suksessive kirurgiske inngrep som musklenes funksjonalitet og form tilbake. Foruten Dorian Yates sin biveps da, den fikk tydelig forandret utseende. Det er alltid en fare ved overrivinger og avrivninger dersom dette skjer i selve muskelvevet, at muskelens utseende anatomiske form endres.

For å unngå slike skader bør en legge opp en fornuftig trening som har et passe godt volum. En bør ha minst 4-5 sett på store muskelgrupper. En bør trene gjennom programmet minst en gangi uka. Men det viktigste er å ikke trene med for hard innsats. Så lenge en ikke presser seg beinhardt, kan en trene både med relativt lavt volum og med tunge vekter, uten at det fører til alvorlige skader. Det er ikke nødvendig å trene med voldsom innsats. En kan trene med moderat innsats på trening og få maksimal framgang. Det viktige er at muskelen får en stigende økning av intensitet (vekter på stanga) etterhvert som muskulaturen utvikler seg.