Narkoman – kunne du tenke deg å bli det?

0
239

NARKOTIKAPOLITIKKEN ER FEILSLÅTT: De narkomane er en feilvurdert pasientgruppe som feilbehandles av så godt som alle – helsevesen, politikere, rettsvesen, politi og «folk flest». Det er på tide med en fornyelse av forståelse og behandling. Ja, det er på høy tid!

Hva er en narkoman?
En narkoman er en syk pasient som har sådan psykisk lidelse at vedkommende driver en selvmedisinering med en medisin som samtidig er et rusmiddel. Medisinene klassifiseres som «narkotika», og er forbudt å kjøpe, oppbevare og innta. Listen over uheldige konsekvenser av denne typen kjøp og bruk, er unødvendiog lang. Hele forholdet mellom samfunn og narkomane er dessverre svært dårlig, og manglende forståelse er et sterkt grunnlag for dagens feialktige og svært uheldige opptreden fra involverte parter.

En narkoman er i dagens samfunn en person som bruker et eller flere av de sroffene som klassifiseres som narkotika. Jeg ble selv oppfattet som narkoman da jeg tok amfetamin så lite som èn gang per måned. Men det egentlig er såkalt narkoman er, er en person som på manisk måte stapper i seg alt det vedkommende makter, av stoffer påtenkt som narkotika. Altså et inntak og en bruk som er av manisk karakter.

Brukere av såkalt narkotika anses for å være narkomane. Narkoman er et ord o0g begrep som er svært negativt. Så fort en person får på seg status som narkoman, så reagerer samfunnet på dette med så godt som kun negative reaksjoner. «Narkomane» får ikke den hjelpen de trenger, dette som følge av manglende vilje til å hjhelpe, står sterkt, og jeg tror det meste beror på en svært mangelfull forståelse, oppgfattelse og kunnskap om narkomane mennesker.

Så det første man må se på, er hva en narkoman er for noe. Det er ikke en ond, vondt, kriminell samfunnsfiende som er her for å plage oss. Det er en inntil alvorlig psykisk syk person som har en underliggende sykdom/lidelse, som medisinerer seg selv med varierende virkning. Du må aldri tro at det dreier seg om fest og massevis av nytelse. Det deier seg for det meste om en kamp for å komme seg gjennom dagen. Vi snakker om inntil alvorlig syke mennesker.

Pasientgruppen «narkomane» tyr til et eller flere narkotiske stoffer for å behanle sin sykdom/lidelse. Nei, de er ikke helt idiot. De tenker fullstednig rett og logisk og forstående. De trenger det narkotiske stoffet de inntar. Som syk er det deres medisin som gjør dem bedre/(friskere. Ingen velger å bli «narkoman». Noe slikt ville intet menneske ønske seg inn i. Narkotikaen er som medisiner forøvrig, de har en rekke bivirkninger og uheldige virkninger. Men for den narkomane så oppveier de positive virkningene de negative, i den grad at de går i gang med sitt «misbruk» (selvmedisinering). Ingen velger å leve som narkoman, kunne du tenke deg å bli narkoman? Ingen friske mennesker kunne med vettet i bruk ønkse seg inn i en sånn helvetes livssituasjon. Nei, det er syke mennesker som dras inn i den sykelige narkotikabruken. Mitt valgspråk er: Medisiner er til for de syke. Alle rusmidlene er brukt (før i tiden/nå/i fremtiden), som medisin. Mennesket har gjennom alle årtusener klart å finne fram til virkninger fra stoff som gir ulike typer «rus». Slik vil det også fortsette. Alt med måte, så går det bra.

Men jeg mener at alle rusmiddel skulle enten vært lovlige, eller så skulle de vært ulovlige. Per i dag så er det helt knoll begonia at for eksempel amfetamin er forbudt, mens alkohol er lovlig. Men nok om det. Mange narkotiske stoffer skulle vært varmhjertet tatt inn som legemidler (det er mange i dag også), og brukt i langt bredre omfang. De narkotiske stoffene har alle sine positive medisinvirkninger som man burde ha tatt fordel av. Men legrer vegrer seg for å både hjelpe narkoamne og medisinere dem. Dessverre, dessverre.

Personlig mener jeg at medisner er til for deg syke, og jeg ser på alle rusmidler som potensielle medisiner. Ideelt sett skulle samfunnet ha vært 100% rusfritt. Alt fra alkohol til heroin skulle vært noe lege administrerte til syke pasienter som kunne ha hjelp fra det stoffet det måtte gjelde. Bruk av narkotika blant friske mennesker, burde ideelt sett ikke forekommet. Jeg er dog forstående for at mennesket til alle tider har holdt på med rusmidler/narkotika. Mange mennesker bruker rusmidler for å oppnå rus.  Grunnene til å ville oppnå rus, kan variere. Som oftest er det søken etter å få det bedre, ja da for en tid i alle fall, for etter den søte kløe, komme den sure svie. Det er nemlig slik at rusmidlene også har sine uheldige/negative konsekvenser også, ja gjett om de har!’

Ingen vil bli narkoman
Narkomani er en selvbetjent selvmedisinering som framtvinges av pasientens lidelse. Psykiske lidelser kan være så alvorlige, at pasienten tvinges til å bryte norsk lovgivining og gå til innkjøp av såkalt narkotika. Ingen mennesker klarer å holde seg borte fra narkotika, dersom den psyiske lidelsen bare blir alvorlig nok. Ingen. Lidelsen kan være aktivitetssperre, og/eller bestå av følelser/tanker som er så ødeleggende, at pasienten uten sitt narkotiske legemiddel, ikke ville/vil makte å leve livet uten omtalte medisiner. Jeg har full forståelse for at heronisten trenger og må ha sitt daglige inntak av det narkotiske stoffet det måtte gjelde. Jeg forstår hva den narkomanes lidelse/sykdom går ut på. Dersom den narkomane ikke får sin medisin, så oppstår det inntil alvorlig psykisk lidelse. Og det er menneskelig at et menneske gjør hva det kan, for å redusere/dempe/lindre sine smerter, enten vi snakker om psykisk eller fysiske smerter. Jeg holder intet menneske ansvarlig for å ikke klare å holde ut med mer lidelse. Det er menneskelig å forsøke å dempe/lindre/redusere/få bort smerte. Hvem skal vi klandre for det?

Jeg ser mennesker som lider, og jeg ser mennesker som kjmper slik de må kjmpe, for å prøve å holde seg mest mulig friske. Det er bare så synd at samfunnet rundt ikke ser dette her på samme måten. De fleste tror at det er narkotikaen som er problmet, at det er den som forårsaker at den narkomane er i den situasjonen han/hun er. Dette stemmer selvsagt ikke! Narkotikaen er medisinen som den narkomane inntar for å bli frisk/friskere.

Men narkotika er et tveegget sverd. Narkotika kan føre til en rekke uheldige konsekvenser for den narkomane. Kroppen tar skade av narkotika. Bivirkninger kan ramme hele organismen – det kan være hår, hud og tenner, eller indre organer og/eller psyisk. Men som kjent er det forskjell på å ta seg en dram eller drikke to flasker brennevin. Med andre ord, det er ofte doserelatert, og ikke minst hvor ofte narkotikaen inntas.

Men ingen narkomane velger selv å bli narkoman. Nei, dette er det livet som presser vedkommendede inn i. Og i min tro, så er livet overhodet ikke hva du gjør det til selv. Jeg er frelst og kjenner Gud, så jeg vet hva han har sagt til meg. Gud elsker narkomane og mange av dem er hardtarbeidede for både Gud og Himmlen. Og jeg dømmer ingen. Rusmisbruk og narkomani er menneskeskjebner som det liv det måtte gjelde, presses inn i uten noen som helst mulighet for å unngå. Men fatt håp! Du kan bli satt fri! Dette gjelder alle, enten frelst eller ikke.

Men ta litt lettere på narkoame, vis dem et nikk og et smil. Ikke frys ut disse stakkars menneskene. De har mer enn nok å slite med slik det er. De har ikke valgt denne elendigheten. De lever det livet de må leve.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here