M.E. er en lidelse som går på kronisk utmattelse av organismen. Grunnene til at lidelsen oppstår og vedvarer, kan være svært mange.

   

PSYKISK BELASTNING ER NEDBRYTENDE: Alt som gir
seg utslag i å være belastende på hjernens
overskudd, kan etterhvert føre til utmattelse.

 

EN KOMPLISERT LIDELSE: Kronisk utmattelse (M.E.) kan komme av en rekke ulike grunner, og lidelsen kan fortsette og opprettholdes av andre årsaker enn den utløsende faktoren.

Hva er M.E.?
Man må først definere hva M.E. er for noe. Kort sammenfattet er det en lidelse som går ut på psykisk og fysisk utmattelse. Jeg ser på lidelsen som å være en belastningslidelse. En rekke belastende forhold kan være grunnlag, utløsende tilstand, og grunn til opprettholdelse av lidelsen.

Svært komplisert lidelse
Utmattelsen kan komme fra en mengde ulike grunner. Alt som fører til svekkelse av overskuddet og organismens styrke, vil kunne være innfallsvinkel og grunnlag for at M.E. oppstår og/eller vedvarer. Det blir dermed svært komplisert å forklare og forstå denne lidelsens utløsende tilstand, grunnlag og opprettholdelse.

   
ER M.E. EN FYSISK ELLER PSYKISK LIDELSE? I mine
øyne så er lidelsen både psykisk og fysisk.
 

Manglende overskudd
Manglende overskudd i hjernen og i kroppen, vil kunne være både årsak og/eller resultat ved M.E. Ved lavt/manglende psykisk overskudd, vil selv lave belastninger kunne innvirke som større. Blir belastningen stor nok, vil hjernen kunne reagere med utmattelse. Et manglende/lavt psykisk overskudd vil potensielt kunne medføre en rekke ulike reaksjoner i organismen, som psykosomatiske lidelser.

Hvorfor er kroppen (muskulaturen) nedkjørt/utmattet?
Igjen snakker vi om en rekke mulige årsaker. Det er alle de ulike grunnlagene som kan føre til M:E, som gjør denne tilstanden/lidelsen så komplisert og vanskelig å forstå. Men den fysiske utmattelsen/smertene, kommer trolig blant annet av at pasienten har drevet seg selv for hardt, og/eller at den psykiske utmattelsen har ført til fysisk inaktivitet som har ført kroppen langt ned, og dermed forårsaket av tåleevnen for fysisk belastning er redusert/sterkt svekket.

   
VARIERENDE HVOR HARDT DEN ENKELTE RAMMES:
Lidelsen kan ha varierende innhold av utmattelse
og treningsgrunnlag for hvert enkelte tilfelle. Mens
noen knapt har fysiske plager med smerter og/eller
sterkt nedsatt treningsgrunlag, så kan andre M.E.
pasienter sitte i rullestol og/eller være
sengeliggende.
 

Noen av de typiske grunnlagene for utmattelsen:

Lavt energinivå (hjernens overskudd er lavt/lite/manglende)
Lavt psykisk overskudd/energinivå, vil kunne være både grunnlag og resultat av M.E.

Innvirker som motstand (belastning), i hjernen
Hos noen m.e.pasienter så er det motstand i hjernen overfor aktivitet/inntrykk, som er grunnlaget for utmattelsen. Inntrykk/aktivitet gir ikke noe positivt, men kun negativt. I stedet for å gi krefter, så fører all aktivitet/inntrykk (belastning), til at hjernen trettes ut.

Sterk nok negativitet (tanker og følelser)
Hos noen m.e.pasienter er det negative følelser og tanker som er grunnlaget for utmattelsen. Blir følelser og tanker negative og sterke nok, vil dette kunne føre til utmattelse. Det er viktig å forstå at tanker, inntrykk og følelser innebærer belastning for hjernen.

Om kombinasjonen manglende/lavt psykisk overskudd og negative følelser og tanker
Et lavt psykisk energinivå (lavt psykisk overskudd), vil bety at små belastninger vil kunne innvirke som større. Dermed havner M.E. pasienten i en situasjon der inntrykk, følelser og tanker innvirker som ekstra/for stor belastning. Resultatet er altså en svekket hjerne som tåler lite.

Om negative tanker som er sterke nok
Dersom pasientens tanker blir og er negative nok og sterke nok, så vil dette kunne føre til at følelsene også blir så negative og sterke, at de fører til psykisk utmattelse.