Skal du sikre deg maksimal framgang, må du forstå hvordan kroppen virker og hvordan du skal forholde degBOKSING: Du blir ikke
god uten teknikk. Slik
er det også med all
annen trening. Du må
ha kunnskap om det
du driver med, for å
kunne gjøre tingene
riktig. Først da får du
full effekt!
Viktig å forstå kroppens virkemåte
For å sikre seg framgangsrik trening er det helt avgjørende at utøveren forstår hvordan kroppen svarer på treningen. Foruten forståelsen rundt treningspåvirkningen av de flere forskjellige systemer og funksjoner, som for eksempel kroppens oksygenopptak, immunforsvar og slitestyrke i bindevev, ben og knokler, så er forståelsen av kroppens muskulære tilpasningsevne svært viktig.

Muskulær treningspåvirkning ved utholdenhetstrening –vs- styrketrening
Muskulaturens svar og tilpasning til trening er den samme, enten det trenes opp mot bedret utholdenhet eller maksimal styrke. En snakker da om muskelens evne til å tåle mer trening og større belastning. Det er en sakte og gradvis prosess som beveger seg oppover så lenge muskelen har overskudd og er positiv.

Kondisjonstrening vil føre til bedret utholdenhet, som vi kan definere som bedret evne til å utføre flere repetisjoner av en bevegelse, og/eller at arbeidstempoet og mengden kan opprettholdes over stadig lengre tid.

Styrketrening vil føre til at muskelen etter hvert kan løfte tyngre og prestere mer innenfor samme mengden trening og/eller tidsrom.

Begge treningsformene vil føre til at det generelle treningsgrunnlaget øker, og ved skifte fra for eksempel kondisjonstrening til styrketrening, vil treningsgrunnlaget raskt omformes og føre til en meget rask økning av styrke og muskelmasse. Denne økningen er i hovedsak ikke reell økning av treningsgrunnlaget, men en omforming og kanalisering av allerede eksisterende treningsgrunnlag. Den reelle økningen vil foregå i det samme sakte og jevne tempoet uavhengig av formtoppens og muskulaturens omformingsprosesser.