Mange av dagens kosttilskudd kan bli forbudt. Resterende skal kontrolleres. Det ryktes at det er legemiddelindustrien og store aktører som ligger bak. Foreskriftene har lite med helseforebyggende tiltak å gjøre.Tall fra USA viser at
hver fjerde pasient som
dør, dør som følge av
den medisinen de får.
Vitaminer og mineraler
dreper ingen, men nå
skal kosttilskudd inn i
nøye kontroll og styring.
Ny forskrift om Kosttilskudd.


Vi har tidligere diskutert EUs kosttilskuddsdirektiv og hva det vil innebære for oss her i Norge. Direktivet ble utgitt i juli i fjor og skal 1. august i år være gyldig i alle EU-land i nasjonal form. I Norge blir det i form av ny Forskrift om kosttilskudd. Et utkast er formulert av SNT (Statens Næringsmiddeltilsyn), som er Helsedepartementets fagetat i saken. Utkastet har vært ute til høring med frist 15. juni 2003. Ingen forbrukergrupper eller natur