Smerter og skader i bevegelsesapparatet er blitt vår største folkesykdom. Hver dag uføretrygdes 20 nordmenn

Smerter og skader i bevegelsesapparatet er blitt vår største folkesykdom. Hver dag uføretrygdes 20 nordmenn på grunn av belastningslidelser og utgjør med det 21% av 95 nye, daglige uføretrygdede som slutter seg til de 265.000 andre i samme situasjon. 40% av sykefraværet skriver seg til smerter i muskler og ledd, korttidsfraværet tar 55% av kaka. Økonomisk sett er samfunnets kostnad enorm. Belastningslidelser alene har en pris på årlige 20-30 milliarder kroner, og trygdeutgiftene forventes å øke med ytterlige 9 milliarder kroner i forhold til en økende gruppe av uføretrygdede og sykemeldte (denne summen inkluderer også økning av antall pensjonister). Enorm er også den lidelse, frustrasjon og negativitet som disse plagene medfører- de er blant de store faktorene når det gjelder redusert livskvalitet og kapasitet. Å være frisk er den viktigste og største friheten et menneske har.

Statistikk om befolkningens helsetilstand viser at vel 22 prosent av den yrkesaktive befolkningen, mellom 16 og 66 år, er plaget eller mye plaget av smerter i armer, skuldre, nakke, rygg, knær eller føtter. Forekomsten av smerter tiltar med økende alder, men er nokså utbredt også i yngre aldersgrupper. Flere kvinner enn menn i alle aldersgrupper plages med smerter, og kvinnene rapporterer om smerter i yngre alder enn menn.

Det er typisk norsk å være dorsk. Alle er klar over det som alle har hørt før: Økningen av belastningslidelser er et speilbilde av vår tid med den modernisering og maskinell effektivisering som har blitt vårt velstandssamfunns særpreg. Spyd og stein er forlengst byttet ut med Visa og bonuskort. Vi løper ikke etter maten lenger. Ikke engang gå over stuegulvet fram til fjernsynet gjør vi, men ligger halvveis tilbakelent med fare for liggesår og forverret musesyke i tommeltottene etter for ensidig bruk av fjernkontrollen. Det er på tide å våkne. Vi er ikke i aktivitet lenger. Vi rører ikke på oss før vi føler oss nær truet på livet. 3 av 4 nordmenn mosjonerer ikke. Undersøkelser viser at dagens 40åring ikke bare er i dårligere form enn for 25 år siden, men også fetere. Hele 5,6 kilo har lagt seg på kroppen, og det samtidig med at hun og han spiser mindre enn før. En norsk bedrift gjorde en undersøkelse av oksygenopptaket blant sine ansatte. Gjennomsnittet lå på 26. På 18 dør du. Som sammenligning ligger Bjørn Dæhlie på 93, og tømmerhuggere før i tiden hadde rundt 60. Enda mer skremmende blir det når dette er en trend som raskt forverrer seg og at det er barn og unge som er iferd med å bli de store taperne. Innen forsvaret viser statistikken at rekruttene som kommer inn til tjeneste, er i dårligere og dårligere form for hvert år som går. Et studie fra Stange viste at 50åringene var i bedre form enn 20åringene. En undersøkelse i Ullensaker kommune viste at hele tre fjerdedeler av barna i 4, 7. og 9. klasse hadde vondt et eller annet sted i kroppen. Det vanligste var smerter i knær, rygg, hode og nakke.

Men inaktivitet, som minsker tåleevne for eventuelle framtidige belastninger, er ikke den eneste grunnen til at belastningsskader oppstår. For hurtig økende fysisk aktivitet, sykdom, mangelfullt kosthold, manglende hvile, psykiske forhold, medisiner, rusmidler og uheldige miljøforhold er også utløsende faktorer som vil kunne framprovosere smerter og skader i muskler og ledd.

Kroppen er bygd for å være i aktivitet, noe som er en grunnleggende forutsetning for at den skal kunne være frisk og fungere normalt. En kropp som er sunn og sterk gir også trygget og tillit til egen handlekraft og funksjonsdyktighet.