En nybegynner innenfor kroppsbygging vil ikke klare og effektivt presse seg. Han eller hun kan gi hundre prosent, men dette innvirker ikke særlig/eller like tungt/tøft, på musklene, som hos en tilvent utøver

Treningsgrunnlaget må omformes
Musklene til en som setter i gang med styrketrening/kroppsbygging, vil ikke kunne prestere/yte 100% eller maksimalt. Dette har sammenheng med at muskulaturens formtopp ikke er bygd opp/inne, og at treningen derfor svært lett fører til midlertidig utmattelse (slitenhet). Men etter så lite som èn uke, så vil nybegynneren kunne merke at styrken har øket betydelig. Deretter vil det normalt sett for de fleste, komme en treningsperiode på opptil 3-4 uker hvor treningsmengden kan økes, samtidig som musklenes styrke, utholdenhet og størrelse bare øker på for hver treningsuke som går.


Formtoppingens lengde, varighet og positive effekt
Avhengig av den enkeltes treningsgrunnlag og hvor mye/hvor hardt/hvor ofte det trenes, vil oppbyggingen av formtoppen fortsette. Jo dårligere treningsgrunnlag utøveren har, jo kortere tid og mindre skal det til, for at fortoppen dumper ned i overtrening.


Hos dagens utøvere innenfor kroppsbygging/styrke, så ser det ut til at tøff innsats medfører at treningen tåles (musklene er i positivt modus og kan og vil tilpasse seg), i opptil 3-4 uker.


· Trolig vil de fleste nybegynnere kunne overtrene seg i løpet av en måneds tid.


· Tilvente utøvere med formtoppen inne, vil kunne blåse ut lyset etter så lite som en til to uker, dersom treningen innebærer høy/maksimal innsats. Med formtoppen inne, så vil 100% innsats bety svært stor og høy økning av treningsmengde


Nybegynneren kan raskt havne i overtrening dersom grunnlaget er lite/dårlig
Omformingen vil selvsagt komme på bakgrunn av utøverens inneværende treningsgrunnlag. Dersom dette er lite, så vil overtrening kunne inntreffe etter så lite som en til to uker. Man vil her også se at utøveren meget lett pådrar seg smerter og skader. Det tilrådelige er å trene med lettere innsats.