SPØRSMÅL & SVAR: Innsenderen lurer på om alkohol vil bryte ned og sette en stopper for treningsmessig framgang.

   
NYT EN HALVLITER MED GOD SAMVITTIGHET:
Det er ingen grunn til å gå til det ekstreme
ytterpunkt å avholde seg fra alle rusmidler for
å sikre best mulig framgang. Det er ofte ikke
hva du tar, men hvor mye og hvor ofte. En øl
i ny og ned vil neppe føre til noen negative
konsekvenser.
 

Spørsmål:
Jeg trener styrke 5 dager i uken, og prøver å være nøye på å spise sunt, og jeg vil påstå at kostholdet mitt er bra. Men jeg lurte på hvor mye alkohol ødelegger av treningen, hvis det er snakk om 1-2 ganger i måneden? Og da mener jeg 10-15 pils for hver gang, noe som jeg blir god og full av.

Svar:
Alkohol virker nedbrytende på både muskler og hjerne. Det er en fettløselig gift. Fyllesyke er et inntil “grusomt” hint om hvordan alkoholen virker på kroppen.

All framgang opphører ikke ved lite/moderat alkoholforbruk
Men du ødelegger ikke alt som heter treningsmessig framgang selv om du drikker deg full èn gang i uken. Regn med at på et lite til moderat festbruk (opptil 10 – 15 pils), så mister du 1-2 døgn restitusjon/ oppbygging/framgang.

Treningsuka kan altså til tross for alkoholrus èn dag i uken kunne gi utbytte i opptil fem dager. For å miste halve treningseffekten innenfor ei treningsuke, må du sannsynligvis gå på stupfylla fredag, lørdag og søndag.

   

ET GLASS VIN SIES Å VÆRE BRA:
En del forskning og vitenskapelige
studier har vist at et lite inntak av
vin (som er sterkere alkoholinnhold
i enn øl), kan være bra for hjerte,
kretsløp og stressnivå. Så alkohol
er ikke helt fordømt.

ALKOHOL SOM MEDISIN: For en god
tid tilbake så ble faktisk alkohol
utskrevet av lege som behandlings-
middel og medisin overfor en rekke
lidelser og plager.

 

Rusmiddel kan ikke anbefales
Alkohol er selvfølgelig ikke noe jeg kan anbefale til noen, og det er et rusmiddel som er farlig, og som kan svekke deg, gjøre deg syk, og som kan medføre dårliere eller ingen framgang fra treningen din, dersom du bruker/inntar dette rusmiddelet i stor nok med en hyppig nok bruk. Så det generelle rådet som jeg anbefaler, er at du i størst milig grad holder deg unna alkohol.

Mindre skadelige rusmidler finnes
Det finnes i dag andre rusmidler som ikke medfører nedbrytende effekt på kroppens anabolisme og som har mindre bivirkninger. Men disse rusmidlene kan jeg ikke anbefale eller oppfordre til bruk av, da disse er plassert i svartmalingsbåsen “narkotika”, og dermed også er ulovlige til bruk utenom i de tilfeller omtalte “narkotiske stoffer” er foreskrevet av lege på resept som medisin.

Store mengder periodevis
Helgefylla i Norge i dag presenterer et
stort antall mennesker som per definisjon er å regne som alkoholikere. I motsetning lind sydligere land, så er normalen i norge å ikke drikke litt hver dag, men heller å drikke mye når det først skal drikkes (helgefylla). Et lavt/forsiktig daglig inntak er trolig mindre skadelig ennå innta store mengder sjeldnere (1-2 dager i uka). Men det er påvist at i land som Austraila, Frankrike og Danmark hvor daglig alkoholbruk er vanlig, har en høyere forekomst av alkoholskader (på lever, nyrer og hjerne for å nevne de største),enn i land der alkohol brukes sjeldnere og i mindre kvantum.

   
IKKE ULOVLIG Å RUSE SEG PÅ ALKOHOL: Merkelig
nok er et av de farligste rusmidlene som finnes,
i dag lovlige til kjøp rett over disk i butikkene. Det
er en kjennsgjerning at fyllekjøring er en uoffisiell
tradisjon holdt godt i hevd. Men på gymet kan du
trolig få noen skjeve blikk om du tar med deg pils
som treningsdrikk. Jeg har faktisk selv trenet
sammen med folk som i løpet av en treningsøkt
har konsumert en seks-pakning pils. I godt humør
var han, og sterkere ble han etterhvert 🙂
 

Det er ingen grunn til å tvile på at alkoholforbruket i Norge i dag i mange tilfeller er negativt, nedbrytende, og medfører ikke bare uheldige konsekvenser forrusmisbrukerens helse, men også for samfunnet, helsevesenet og mennesker rundt. jeg tenker daeksempelvis på fyllekjøring og voldsbruk.

Ideelt sett så burde man ikke røre noen rusmidler i det hele tatt, men jeg har full forståelse for at det skjer.