NYERE FORSKNING: Amerikanske forskere har gjennom studier fastslått at trening virker slankende, selv uten at du legger om kostholdet ditt!Nyere forskning viser til at kondisjonstrening øker kroppens fettforbruk. Og det helt uavhengig om du reduserer matinntaket eller ikke.


Amerkanske forskere har kommet til at dersom du trener kondisjon, øker du fettforbruket ditt også ved hvile.


Studiet
Forskerne inndelte forsøkspersonene i ulike grupper. Den ene gruppen økte kalorinntaket sitt med femti prosent mer enn deres daglige energibehov tilsa. Disse trente ikke, men bare spiste ekstra.


Gruppe to spiste femti prosent mer enn deres daglige energibehov tilsa, men i tillegg trente dekondisjon hver dag.

Den siste gruppen økte ikke kalorintaket sitt, men trente like mye som den foregående gruppen. Man fant at:


· Kondisjonen bedres med styrketrening.


· Treningen virker slankende.


· Kan øke fettforbrenningen med femti prosent.


· Får mer muskler og mindre fett (kroppssammensetningen endres altså til det bedre).
Konklusjonen: Positiv!
Målingene som ble gjort etter forsøket viste at to grupper økte karbohydratforbruket og økte fettforbrenningen ved hvile.


Konklusjonen fra forsøket er at kondisjonstrening uavhengig av energiinntak forbedrer kroppens evne til å bruke fett som energikilde.


Kilde: Dinkost.no.
Calles-Escandon, J. m.fl: Exercise increases fat oxidation at rest unrelated to changes in energy balance or lipolysis. Am J physiol. 1996.