Belastningsskader er vår største folkesykdom. Nye 20 nordmenn uføretrygdes daglig. Likegyldighetens frafall eller resultatet av stadig mer stress. Mye kan gjøres. Lite blir gjort.HALTENDE NASJON: Aktivitet og
bevegelse er den forebyggende
medisinen. Og når skaden er et
faktum, er mange ikke like
flinke som hun på bildet over.
Ofte fortsettes belastningen selv
om det gjør vondt og blir verre.
Nordmenn ligger snart på Europatoppen over belastningslidelser i befolkningen.


Smerter og skader i bevegelsesapparatet er vår største folkesykdom. Hver dag uføretrygdes 20 nordmenn på grunn av belastningslidelser- og utgjør med det 21% av 95 nye daglige uføretrygdede, som slutter seg til de 265.000 andre i samme situasjon. 40% av sykefravær skriver seg til smerter i muskler og ledd- korttidsfraværet tar 55% av den vonde kaka. Økonomisk sett er samfunnets kostnad enorm: Belastningslidelser alene har en pris på årlige 20-30 milliarder kroner, og trygdeutgiftene forventes å øke med ytterlige 9 milliarder kroner i forhold til en økende gruppe av uføretrygdede og sykemeldte (denne summen inkluderer også økning av antall pensjonister). Enorm er også den lidelse, frustrasjon og negativitet som disse plagene medfører- de er blant de store faktorene når det gjelder redusert livskvalitet og kapasitet. Å være frisk er den viktigste og største friheten et menneske har.
LEDDSMERTER: Kroppen sier klart fra med smerten:
Hold i ro. Videre aktivitetpå tross av smertene kan
føre til nedbrytning av vev og forårsakedannelse av
brusk og leddforandringer. Med riktig forhold mellom
hvile og belastning kan man unngå slike problemer
fullstendig.


Det er typisk norsk å være dorsk
Alle er klar over det som alle har hørt før: Økningen av belastningslidelser er et speilbilde av vår tid- med den modernisering, mekanisering og maskinell effektivisering som har blitt vårt velstandssamfunns særpreg. Spyd og stein er forlengst byttet ut med Visa og bonuskort. Vi løper ikke etter maten lenger. Ikke engang gå over stuegulvet fram til fjernsynet gjør vi, men ligger halvveis tilbakelent med fare for liggesår og forverret musesyke i tommeltottene etter for ensidig bruk av fjernkontrollen. Det er på tide å våkne. Vi er late. Vi rører ikke på oss før vi føler oss nær truet på livet. 3 av 4 nordmenn mosjonerer ikke. Undersøkelser viser at dagens 40åring ikke bare er i dårligere form enn for 25 år siden, men også fetere. Hele 5,6 kilo har lagt seg på kroppen, og det samtidig med at hun og han spiser mindre enn før. En norsk bedrift gjorde en undersøkelse av oksygenopptaket blant sine ansatte. Gjennomsnittet lå på 26. På 18 dør du. Som sammenligning ligger Bjørn Dæhlie på 93, og tømmerhuggere før i tiden hadde rundt 60. Enda mer skremmende blir det når dette er en trend som raskt forverrer seg, og det er barn og unge som er iferd med å bli de store taperne. Innen forsvaret viser
RULLESTOL, KRYKKER & BANDASJERINGer
effektive hjelpemiddel for å sørge for full-
stendig hvile. Musesyke og leddsmerter kan
raskt forsvinne så fort vevet får denhvilen
det trenger for å byggeseg opp igjen. En
ukes tid med bandasjert hånd er bedre enn
to år med kontinuerlige smerter og problem.
Det er den manglende hvilen som gjør at
belastningsskader forblir som kroniske.


statistikken at rekruttene som kommer inn til tjeneste, er i dårligere og dårligere form for hvert år som går. I fjor ble det satt ny og ettertrykkelig rekord for hvor elendig den fysiske tilstanden blant rekrutter kan bli, og ingenting tyder på at rekorden ikke vil la seg slå igjen. Et studie fra Stange viste at 50åringene var i bedre form enn 20åringene.

“Kroppen er bygd for å være i aktivitet, noe som er en grunnleggende forutsetning for at den skal kunne være frisk og fungere normalt.”

En undersøkelse i Ullensaker kommune viste at hele tre fjerdedeler av barna i 4., 7. og 9. klasse hadde vondt et eller annet sted på kroppen. Det vanligste var smerter i knær, rygg, hode og nakke. Fagpersonell er skremt over utviklingen. Lidelser og smerter kan knuse deg i voksen alder, men tenk allerede i barndommen, hva det kan gjøre…

Noe av det viktigste i mitt budskap om trening er kanskje det at mange feilaktig tror at trening er vondt, og i alle fall ikke behagelig, men slik er det absolutt ikke. Riktig trening føles godt, og er behagelig, og medfører kun positive effekter. De som oppdager dette, slutter aldri å trene, men fortsetter sin investering i et bedre og lenger liv. Dette er noe alle må få lov til å oppdage.


Gips en selvfølge ved beinbrudd
Bein er en type bindevev. Brusk er en type bindevev. Og en type bindevev finner vi mellom bein og muskler. Bindevevet er kroppens ramme og tauverk. Det er i bindevevet belastningsskader opptrer. Når noen bryter armen, da tas det som selvsagt at dette må gipses. Hvorfor? Fordi det må holdes i ro selvsagt, for at det skal gro. Tretthetsbrudd i bein er en type belastningsskade. Også disse bruddene gipses. Men når det er snakk om belastningsskader, så er det ikke lenger noen selvfølge at skaden skal holdes i ro slik at den får gro. Nei, her tøyes strikken til at man heller


PÅMINNELSE OM Å HOLDE I RO: Bandasjens
funksjon er å være en konstant påminnelse
om at du skal holde gjeldene område helt i
ro.
prøver å være i så mye aktivitet som mulig. Hvorfor? For kjedelig å holde skadestedet i ro kanskje. Resultat: En kronisk skade som er der, år etter år. I stedet for 1-4 ukers full innsats med hvile og belastning, så velger man heller å holde ut med smertene resten av livet kanskje.


Du kan gjøre noe med disse problemene
Det første du trenger, er trim.no sitt hefte og behandlingsopplegg. Dette heftet heter Belastningsskader, og du kan bestille det nå i dag og få det tilsendt på epost med det samme du har sendt inn bestillingen din. Du finner heftet i vår avdeling Programmer og hefter. Denne metodikken vil få bort skadene dine på rekordtid. Om bare en liten stund er du med stor mulighet helt frisk fra alle smerter og skader. Det er ingen grunn til å vente.